Adrenalina dziala bowiem tak, jak nerw wspólczulny

Adrenalina działa bowiem tak, jak nerw współczulny, nerw zaś współczulny działa poprzez adrenalinę lub sympatynę. Ostatnio sympatynę uważa się za noradrenalinę, która jest również lewoskrętna, bardziej trwała oraz mniej trująca. Działanie jej jest dłuższe niż adrenaliny . a) W pływ adrenaliny na serce naczynia Czysta chemicznie adrenalina wywiera na układ krążenia taki sam wpływ jak wyciąg z części rdzennej nadnercza, a mianowicie występuje znaczne podniesienie ciśnienia krwi dzięki zwężeniu naczyń krwionośnych, przyśpieszenie czynności serca zwolnienie jej na szczycie krzywej ciśnieniowej . w postaci tzw. vagus pulsu, który mija, krzywa ciśnienia stopniowo wraca do normy. W związku z wpływem adrenaliny na układ krążenia, to jest na serce i na naczynia, możemy zaliczyć adrenalinę do regulatorów krążenia krwi i jej rozmieszczenia. Działanie adrenaliny na serce przejawia się w przyśpieszeniu jego czynności i wzmożeniu skurczów serca. Na naczynia natomiast adrenalina wpływa dwojako, a mianowicie: jeżeli narząd znajduje się w spoczynku, to adrenalina zwęża naczynia, jeżeli zaś w okresie pracy, to adrenalina rozszerza naczynia. Takie działanie adrenaliny tłumaczy nam, dlaczego adrenalina rozszerza naczynia wieńcowe serca, a nie węża jak inne naczynia. Serce bowiem jest narządem stale pracującym. Ta sprawa dotyczy również mięśni pracujących. W narządach bowiem pracujących powstaje nadmiar histaminy, która znosi działanie adrenaliny w miejscu jej działania, to jest w naczyniach włosowatych. [hasła pokrewne: gruczoł płciowy, zawał krwotoczny, gastrolit ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: gastrolit ulotka gruczoł płciowy zawał krwotoczny