Anatomia patologiczna

Prócz objawów choroby podstawowej w przekrwieniu opadowym płuc stwierdza się zwykle wybitną sinicę i duszność. Odgłos opukowy pod łopatkami bywa zwykle skrócony, przytłumiony lub przytłumiono-bębenkowy. W tymże miejscu słyszy się szmer oddechowy nieoznaczony lub oskrzelowy oraz rzężenia drobnobańkowe wskutek towarzyszącego nieżytu oskrzeli. Ogólna ciepłota ciała bywa prawidłowa, chyba, że choroba podstawowa przebiega z gorączką. Przekrwienie opadowe płuc można usunąć, jeżeli się na nie zwróci uwagę zastosuje odpowiednie zabiegi. Nieraz jednak są one bezskuteczne. Wtenczas przekrwienie zwiększa się i po pewnym czasie dołącza się zapalenie płuc opadowe w części płuc, uległej przekrwieniu opadowemu. Zejście to objawia się nasileniem objawów opukowych i osłuchowych oraz gorączką, jeżeli jej przedtem nie było. Rozpoznanie przekrwienia opadowego płuc me jest trudne, jeżeli o nim się pamięta u chorych, zmuszonych długo leżeć w jednym i tym samym położeniu. U takich chorych już lekkie przytłumienie odgłosu opukowego oraz szmer oddechowy nieoznaczony, a tym bardziej z odcieniem oskrzelowym przemawia za przekrwieniem opadowym płuc. Określić, czy sprawa ogranicza się tylko do przekrwienia opadowego, czy też rozwinęło się już opadowe zapalenie płuc, często nie podobna nawet na sekcji. Za przejściem sprawy w zapalenie przemawia pojawienie się lub zaostrzenie się gorączki. Tego jednak kryterium często jesteśmy pozbawieni, gdyż przekrwienie opadowe dotyczy przeważnie chorych gorączkujących. Rokowanie w przekrwieniu opadowym płuc jest zawsze poważne wobec ciężkiego stanu chorych oraz łatwego przejścia przekrwienia opadowego w zapalenie płuc. [podobne: fitolizyna nefrocaps, obrzęki opadowe, medyk szopena rzeszów ]

Powiązane tematy z artykułem: fitolizyna nefrocaps medyk szopena rzeszów obrzęki opadowe