Angiografia CT dla bezpiecznego odprowadzania pacjentów z możliwymi ostrymi zespołami wieńcowymi AD 6

Tak więc ostateczna próba obejmowała 1370 pacjentów. Randomizację przeprowadzono w oddziale ratunkowym w przypadku 1231 pacjentów (90%). Pozostali pacjenci zostali poddani randomizacji po przyjęciu do jednostki obserwacyjnej. Łącznie 908 pacjentów zostało losowo przydzielonych do CCTA, a 462 do tradycyjnej opieki. Charakterystyka wyjściowa była zrównoważona między badanymi grupami (tabela 1). Testy diagnostyczne podczas wizyty w indeksie
Tabela 2. Tabela 2. Testy diagnostyczne wykonywane podczas wizyty w indeksie. Spośród 908 osób, które zostały losowo przydzielone do strategii opartej na CCTA, 767 (84%) zostało poddanych badaniu CCTA. Prawdopodobieństwo przejścia testu różniło się w zależności od instytucji, a odsetek pacjentów poddawanych testowi wahał się od 67 do 93%. Najczęstszą przyczyną nie poddawania się badaniu było ciągłe podwyższanie częstości akcji serca (u 27% pacjentów). Spośród pacjentów, którzy przeszli CCTA, 640 (83%) miało maksymalne zwężenie tętnicy wieńcowej mniejsze niż 50% (Tabela 2). Z ogólnej liczby pacjentów w grupie CCTA 124 (14%) zostało poddanych testom warunków skrajnych, z których 15 (12%) miało odwracalne niedokrwienie. W sumie 37 pacjentów (4%) przeszło cewnikowanie serca; U 28 (76%) stwierdzono zwężenie tętnicy wieńcowej o 50% lub więcej. W przypadku 80 pacjentów z grupy CCTA (9%) nie przeprowadzono badań obrazowych ani prowokacyjnych.
W grupie leczonej tradycyjnie, 295 pacjentów (64%) przeszło testy diagnostyczne, zazwyczaj test warunków skrajnych, albo z obrazowaniem (258 pacjentów), albo bez obrazowania (9 pacjentów) (tabela 2); U 16 z 267 pacjentów poddanych testom wysiłkowym (6%) stwierdzono odwracalne niedokrwienie. Zwężenie tętnicy wieńcowej o wartości 50% lub więcej stwierdzono u 8 z 18 pacjentów w tej grupie (44%), u których wykonano inwazyjną angiografię. CCTA wykonano u 26 pacjentów (6%), spośród których 4 (15%) miało zwężenie 50% lub więcej. W sumie 167 pacjentów (36%) nie zostało poddanych obiektywnej ocenie pod kątem niedokrwienia lub choroby wieńcowej.
Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki i wykorzystanie zasobów w ciągu 30 dni po prezentacji. W odniesieniu do pierwotnego wyniku żaden z 640 pacjentów z ujemnym wynikiem CCTA nie zmarł lub nie doznał zawału mięśnia sercowego w ciągu 30 dni po prezentacji (0%, 95% przedział ufności [CI], 0 do 0,57); w ten sposób wyniki spełniły ustalony wcześniej próg bezpieczeństwa (górna granica przedziału ufności, <1%). W odniesieniu do wyników wtórnych (Tabela 3), nie było zgonów sercowych wśród pacjentów w grupie CCTA; 10 z 908 pacjentów w tej grupie (1%) miało zawał mięśnia sercowego w ciągu 30 dni po prezentacji. Nie było także zgonów sercowych wśród pacjentów w grupie opieki tradycyjnej; 5 z 462 pacjentów w tej grupie (1%) miało zawał mięśnia sercowego (różnica 0,02 punktu procentowego dla porównania grupy CCTA z grupą leczoną tradycyjnie, 95% CI, -5,6 do 5,7) [hasła pokrewne: orsalit plus smektyn, gruczoł płciowy, centermed bochnia ]

Powiązane tematy z artykułem: centermed bochnia gruczoł płciowy orsalit plus smektyn