Anatomia patologiczna

Prócz objawów choroby podstawowej w przekrwieniu opadowym płuc stwierdza się zwykle wybitną sinicę i duszność. Odgłos opukowy pod łopatkami bywa zwykle skrócony, przytłumiony lub przytłumiono-bębenkowy. W tymże miejscu słyszy się szmer oddechowy nieoznaczony lub oskrzelowy oraz rzężenia drobnobańkowe wskutek towarzyszącego nieżytu oskrzeli. Ogólna ciepłota ciała bywa prawidłowa, chyba, że choroba podstawowa przebiega z gorączką. Przekrwienie opadowe płuc można usunąć, jeżeli się na nie zwróci uwagę zastosuje odpowiednie zabiegi. Read more „Anatomia patologiczna”

Rokowanie i leczenie w przekrwieniu pluc zalezy od stanu serca i choroby podstawowej

Rokowanie i leczenie w przekrwieniu płuc zależy od stanu serca i choroby podstawowej. 2. Przekrwienie płuc opadowe (Hypostasis pulmonurn) Określenie i przyczyny. Przez przekrwienie płuc opadowe, zwane także opustowym rozumie się nagromadzenie się dużej ilości krwi w dolnych częściach płuc, spostrzegane u chorych leżących długo w jednym położeniu ciała, najczęściej na wznak. Powstawaniu przekrwienia opadowego sprzyja osłabienie czynności serca, wywołujące przekrwienie bierne płuc, oraz powierzchowne oddychanie. Read more „Rokowanie i leczenie w przekrwieniu pluc zalezy od stanu serca i choroby podstawowej”

CHOROBY PLUC

CHOROBY PŁUC ZABURZENIA W KRĄZENIU 1. Przekrwienie płuc (Hyperaemia pulmonum) Przyczyny. Przekrwienie płuc może być ostre lub przewlekłe, czynne lub bierne. Ostre przekrwienie czynne płuc (hvperaemia pulmonurn acuta activa) spostrzega się w ostrych chorobach narządu oddychania, zwłaszcza w krupowym zapaleniu płuc, ostre bierne (hyperaemia pulmonum acuta passzwa) w ostrej niewydolności krążenia wskutek osłabienia lewej polowy serca, gdy odpływ krwi do niej z płuc jest bardzo utrudniony. Jeżeli przy tym prawa komora pracuje prawidłowo, to krew gromadzi się nadmiernie w małym krążeniu i może dojść do obrzęku płuc. Read more „CHOROBY PLUC”

Usuniecie obu nadnerczy prowadzi do powstawania hipoglikemii

Doświadczenia wykazały, że już w 1/2 godziny po, wstrzyknięciu adrenaliny znika glikogen z komórek wątroby. U zwierząt natomiast głodzonych, u których brak glikogenu w wątrobie, nie powstaje po adrenalinie przecukrzenie krwi i cukromocz nie występuje. Usunięcie obu nadnerczy prowadzi do powstawania hipoglikemii. Zagadnienie wpływu adrenaliny na powstawanie cukromoczu pochodzenia wątrobowego może być ujęte jako współzależność wątroby z nadnerczami. Adrenalina bowiem na odcinku wątrobowym wywołuje przechodzenie glikogenu wątrobowego w cukier i w związku z tym powstaje przecukrzenie krwi i cukromocz. Read more „Usuniecie obu nadnerczy prowadzi do powstawania hipoglikemii”

Za kazdym kaszlnieciem pojawia sie obfita pienista plwocina blada

Za każdym kaszlnięciem pojawia się obfita pienista plwocina blada, czerwonawa, żółtawa lub przypominająca barwę odwaru ze, śliwek zawierająca drobnowidowo nieliczne krwinki czerwone i bardzo nieliczne białe. Tętno bywa przeważnie przyspieszone, małe, nawet nitkowate, miękkie, czasami, na odwrót, zwłaszcza w przypadkach obrzęku płuc u chorych na marskość nerek, dobrze wypełnione i napięte. Tony serca są bardzo częste nader głuche, ledwo słyszalne, często niemiarowe. Rytm serca bywa niekiedy cwałowy. Czasami w sercu słyszy się szmer skurczowy pochodzenia czynnościowego. Read more „Za kazdym kaszlnieciem pojawia sie obfita pienista plwocina blada”

Nazwano te przypadki zapaleniem pluc surowiczym

Nazwano te przypadki zapaleniem płuc surowiczym (pneumonia serosa). Takie przypadki spostrzegał bardzo często we Lwowie Witołd Nowicki w okresie epidemii grypy w r. 1918. Wywód chorobowy obrzęku płuc dotychczas nie jest dostatecznie wyjaśniony, pomimo licznych prac doświadczalnych w tym kierunku. U zwierząt wywoływano obrzęk płuc przez podwiązanie wstępującej części tętnicy głównej oraz przez ucisk lewej komory lub lewego przedsionka serca. Read more „Nazwano te przypadki zapaleniem pluc surowiczym”

Pluco obrzekle bywa duze, ciezkie bardziej zbite

Anatomia patologiczna. Płuco obrzękłe bywa duże, ciężkie bardziej zbite i ma w ostrym obrzęku ciemnoczerwoną barwę, a w przewlekłym sinawo czerwoną. Po otwarciu klatki piersiowej obrzękłe płuco nie zapada się w odróżnieniu od płuca prawidłowego. Po ugnieceniu powierzchni płuca pojawia się dołek, który nie znika przez pewien czas po usunięciu palca. Z powierzchni przekroju wycieka obficie płyn pienisty, podbarwiony krwią lub prawie żółtawy. Read more „Pluco obrzekle bywa duze, ciezkie bardziej zbite”

Nagle zatkanie górnych dróg oddechowych cialem obcym

Nagłe zatkanie górnych dróg oddechowych ciałem obcym lub błoną krupową ucisk guza na żyły płucne, bardzo utrudniający odpływ krwi z płuc, wdychanie eteru, chloroformu, bezwodnika kwasu węglowego, kwasu pruskiego, zwłaszcza zaś gazów trujących (chloru, fosgenu), silne przeziębienia wszystko to są czynniki, które również wiodą nieraz do obrzęku płuc. Nagle opróżnienie dużego wysięku opłucnego, pociągające za sobą szybkie przepełnienie krwią naczyń krwionośnych uciśniętego przedtem płuca, może także wywołać obrzęk obu płuc. Spostrzegano obrzęk płuc również po urazach czaszki, w toku chorób ośrodkowego układu nerwowego (np. nowotworów mózgu), po wycięciu wola po otwarciu jamy brzusznej i po innych zabiegach chirurgicznych. Przypadki te przypisuje się wpływom nerwowym naczynioruchowym. Read more „Nagle zatkanie górnych dróg oddechowych cialem obcym”

Obrzek pluc

Obrzęk płuc (Oedema pulmonum) Określenie. Przez obrzęk płuc rozumie się stan, który cechuje się przepojeniem tkanki płucnej cieczą przesiękową oraz wypełnieniem nią pęcherzyków płucnych. Przyczyny. Obrzęk płuc spostrzega się najczęściej w ostrej niewydolności krążenia na tle nagłego osłabienia lewej połowy serca przy prawidłowej pracy prawej komory, gdy dochodzi do nadmiernego nagromadzenia się krwi w małym krążeniu wskutek ostrego biernego i czynnego przekrwienia płuc. Na tym tle spotyka się ostry obrzęk płuc w ostrych chorobach zakaźnych, zwłaszcza w błonicy, która wywołuje rozległe zwyrodnienia i zmiany zapalne w mięśniu sercowym, w ostrych zatruciach, zwłaszcza gazami duszącymi (fosgen i in.), w zaczopowaniu jednej z dużych gałązek 1ewej tętnicy wieńcowej serca w następstwie nadmiernego wysiłku u osób mających już zmiany w sercu. Read more „Obrzek pluc”

Przy zwyklej cieplocie i cisnieniu jest to bezbarwny gaz o nieprzyjemnej woni

Przy zwykłej ciepłocie i ciśnieniu jest to bezbarwny gaz o nieprzyjemnej woni przypominającej zgniłe drzewo. Jego wdychiwanie w dużym stężeniu w powietrzu wywołuje naglą śmierć wskutek porażenia ośrodka oddechowego lub bardzo ostrego obrzęku płuc. W stężeniach średnich i małych, dostając się szybko do pęcherzyków płucnych wskutek braku odruchów obronnych (kurczu głośni, zatrzymania oddechu i in.), sprowadza fosgen dopiero po pewnym czasie bardzo poważne objawy uszkodzenia pęcherzyków płucnych, oskrzelków i naczyń włoskowatych, których ściany stają się bardziej przepuszczalne dla osocza, tak iż w płucach może zgromadzić się 1/3 i nawet 1/2 osocza. Natomiast w górnych drogach oddechowych zmiany anatomiczne polegają tylko na przekrwieniu błony śluzowej. Z oskrzelków wypełniająca je ciecz obrzękowa dostaje się do oskrzeli, tchawicy i górnych dróg oddechowych. Read more „Przy zwyklej cieplocie i cisnieniu jest to bezbarwny gaz o nieprzyjemnej woni”