Czynnikami sprzyjajacymi sa nieodpowiednie warunki zycia, zwlaszcza siedzacy tryb

Czynnikami sprzyjającymi są nieodpowiednie warunki życia, zwłaszcza siedzący tryb, i przekarmianie, szczególnie obfite żywienie się pokarmami tłustymi, w przeróbce, których w ustroju biorą czynny udział płuca, one bowiem zatrzymują tłuszcze pokarmowe i wytwarzają zaczyn lipodietetyczny je rozszczepiający. Zdzisław Gorecki słusznie podkreśla, że wskutek siedzącego trybu życia dolne części płuc u tych osób są często w stanie niedodmy. Tor oddychania jest u nich przeważnie piersiowy, nie zaś przeponowy. Wzmożona praca oddechowa płuc, wywołana zwiększoną przemianą materii, zwłaszcza tłuszczów, oraz torem oddychania przeważnie piersiowym wiedzie ostatecznie do rozedmy płuc, przy tym zupełnie bez udziału takich czynników, jak przewlekły nieżyt oskrzeli, kaszel i inne. Osobną postać stanowi rozedma płuc, zwana zastępczą (emphysema pulmonum vicarium). Gdy dotyczy ona mniejszej przestrzeni płuc, niektórzy klinicyści zowią rozedmą oboczną (emphysema pulmonum collaterale). Cechuje ją rozdęcie zdrowych części płuc bez uszczuplenia sprężystej ich masy zależne od tego, że powietrze nie może dostać się do innych części płuc wskutek ich ucisku lub zmian chorobowych. Najczęściej spotyka się rozedmę zastępczą jednego płuca, jeżeli w drugim płucu toczy się rozległa sprawa chorobowa, zmniejszająca wybitnie jej powietrzność, np. marskość płuc, zmiany gruźlicze. W tym samym płucu może być jeden płat rozdęty, jeżeli powietrze nie może dostawać się do innych płatów. Widuje się to np. w ostrym zapaleniu płuc i w przypadkach dużego wysięku opłucnego. Często rozedmę zastępczą spostrzega się także u osób garbatych na tle ucisku niektórych płatów płucnych. [podobne: gastrolit ulotka, obrzęki opadowe, tabletki visaxinum ]

Powiązane tematy z artykułem: gastrolit ulotka obrzęki opadowe tabletki visaxinum