Jeszcze gorsze stosunki wytwarzaja sie w okresie wydechu, gdyz same tylko sily sprezyste pluc nie wystarczaja

Jeszcze gorsze stosunki wytwarzają się w okresie wydechu, gdyż same tylko siły sprężyste płuc nie wystarczają, by płuca wróciły do prawidłowej objętości wydechowej, oskrzela, bowiem są zwężone. Chory musi używać pomocniczych mięśni wydechowych i wykonywać silniejsze wydechy. Przez to ulegają znaczniejszemu uciskowi drobne oskrzela tak, iż dostanie się powietrza, przynajmniej, z pewnej grupy pęcherzyków płucnych do oskrzeli wybitnie się utrudnia. Wskutek tego pęcherzyki te pozostają rozdęte również w okresie wydechu. Rozwojowi rozedmy płuc u chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli bardzo sprzyja nadto ustawiczny uporczywy kaszel, który Wywołuje wciąż znaczne zwiększenie ciśnienia w drogach oddechowych z następowym rozdęciem płuc. Te same warunki są przyczyną powstawania rozedmy płuc u chorych na dychawicę oskrzelową i na krztusiec. Istnieją przypuszczenia, że niektóre postacie rozedmy płuc mają związek z przedwczesnym skostnieniem chrząstek żebrowych w ustawieniu wdechowym klatki piersiowej. Inni uważają te zmiany raczej za następowe lub co najwyżej za równoczesne ze zmianami rozedmowymi w płucach. Być może, że w niektórych przypadkach dużą rolę patogenetyczną odgrywa wrodzony niestosunek między objętością klatki piersiowej a objętością płuc. Powstanie niektórych przypadków rozedmy płuc przypisuje się zaburzeniu przemiany materii, często wrodzonemu. Jest to rozedma płuc skazowa, zwana także rozedmą płuc pierwotną, są to rodną lub rozedmą Laenneca (emphysema pulmonurn diatbesicurn s. primitivum s. essentiale s. Laenneci). Spotyka się tę postać rozedmy powyżej 50 roku życia u osób skłonnych do otyłości, z zaburzeniem przemiany materii purynowej, szczawianowej itp. [więcej w: zawał krwotoczny, magmil bio special, gaz o ostrej woni ]

Powiązane tematy z artykułem: gaz o ostrej woni magmil bio special zawał krwotoczny