Leczenie

Leczenie. Gdy zawał płuc już się wytworzy, poleca się choremu dłuższy czas pozostawać bezwzględnie w łóżku półsiedząc z usunięciem wszelkich wysiłków, które mogą wywołać nowe zawały. Chorego takiego należy badać ile możności, rzadziej, zachowując przy tym wielką ostrożność. Stolec i mocz powinien chory oddawać na basen, przy czym zwraca się uwagę, by wypróżnienia były bez wysiłków. Poleca się także 10% roztwór nowokainy w dawce 10 ml, którą wstrzykuje się dożylnie w ciągu 2,5 minut (dokładnie po 1 ml co 15 sekund). W razie potrzeby wstrzykiwania można powtórzyć, lecz najwyżej 3 razy w ciągu doby. Przeciwko bólem w okolicy ogniska zawałowego stosuje się suche bańki lub ogrzewający okład pod ceratką w razie gwałtownych bólów – bańki cięte oraz leki kojące w postaci kodein. Leczenie większych krwotoków płucnych p. t. III. W zawałach pochodzenia sercowego stosuje się upust krwi w ilości 250-300 ml oraz ostrożnie przetwory naparstnicy i w ogóle leki sercowe. Istnieje wprawdzie niebezpieczeństwo wytworzenia się w tych przypadkach nowego zawału z chwilą wzmocnienia serca, lecz pozostawiając nadal osłabioną czynność serca narażamy chorego na wytwarzanie się nowych zakrzepów w prawej komorze, które mogą być źródłem nowych zawałów, Natomiast energiczne leczenie dożylnymi wstrzykiwaniami leków sercowych (uabainy, st rofantyny itd.) jest przeciwwskazane. Jeżeli zawał płuc przebiega z wysiękowym zapaleniem opłucnej, wysięk ostrożnie się wypuszcza, by ułatwić przez to pracę osłabionego serca. Zejście zawału płuc w zropienie lub w zgorzelanie i towarzyszące zawałowi zapalenie opłucnej leczy się według zasad, które omówię w odpowiednich rozdziałach. [patrz też: centermed bochnia, gaz o ostrej woni, tabletki visaxinum ]

Powiązane tematy z artykułem: centermed bochnia gaz o ostrej woni tabletki visaxinum