Obecnosc fosgenu w powietrzu

W przebiegu obrzęku płuc często dołącza się ostre odoskrzelowe zapalenie płuc, zależnie od tego, że oporność płuc na zarazki chorobotwórcze ulega znacznemu upośledzeniu. Czasami wytwarza się rozedma podskórna na szyi i w górnej części klatki piersiowej, zależnie od pęknięcia uszkodzonych pęcherzyków płucnych z następowym dostaniem się powietrza do śródmiąższowej tkanki płucnej, a stąd ...

Obniżające się ryzyko nagłej śmierci w niewydolności serca

Ryzyko nagłej śmierci zmieniło się z czasem u pacjentów z objawową niewydolnością serca i zmniejszoną frakcją wyrzutową z sekwencyjnym wprowadzeniem leków, w tym inhibitorów konwertazy angiotensyny, blokerów receptora angiotensyny, beta-blokerów i antagonistów receptora mineralokortykoidowego. Staraliśmy się szczegółowo zbadać ten trend. Metody
Przeanalizowaliśmy dane z 40.195 pacjentów ...

Obniżające się ryzyko nagłej śmierci w niewydolności serca cd

Charakterystykę wyjściową porównano między pacjentami z nagłą śmiercią a osobami bez nagłej śmierci za pomocą testów t-Studenta dla zmiennych ciągłych i testów chi-kwadrat dla zmiennych kategorycznych. Ponieważ wartości NT-proBNP nie były normalnie dystrybuowane, przedstawiono je jako mediany i zakresy międzykwartylowe i analizowano je za pomocą testu U Manna-Whitneya. Roczna stopa nagłego zgonu...

Wartość prognostyczna surowicy troponiny T w niestabilnej dławicy piersiowej cd

Wywód chorobowy i przyczyny. Prawidłowe płuco ma pewien zasób tkanki sprężystej, dzięki której po czynnym rozciągnięciu w okresie wdechu wraca do poprzedniej objętości podczas wydechu. Słusznie porównuje się pod tym względem zdrowe płuco do nowej sprężystej taśmy gumowej. Jak taka taśma pod wpływem ciągłego rozciągania staje się wreszcie mniej sprężysta i wydłuża się, tak, i płuco od na...

Najnowsze zdjęcia w galerii warszawaginekolog.info:

327#aparat ortodontyczny lingwalny , #warszawa rezonans magnetyczny , #pokrowce antyroztoczowe , #szczeniaczek uczniaczek allegro , #bezbarwny gaz o ostrej woni , #wąsonogi , #protezy acetalowe cena , #gaz o ostrej woni , #uzdrowiskowe leczenie szpitalne , #bezbarwny gaz ,