Prócz zatorów w plucach na tle zakrzepów w zylach oraz w sercu, zdarzaja sie w plucach zatory tluszczowe

Prócz zatorów w płucach na tle zakrzepów w żyłach oraz w sercu, zdarzają się w płucach zatory tłuszczowe i powietrzne. Są one bez porównania rzadsze i dotyczą drobnych gałązek tętnicy płucnej, a tłuszczowe także naczyń włoskowatych. Zatory tętnicy płucnej spotyka się znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Najbardziej zdarzają się one u dzieci. W okresie powojennym zatory tętnicy płucnej spostrzega się o wiele częściej niż dawniej. Przyczyny tego zjawiska dopatrywano się w szerokim stosowaniu leczenia dożylnymi wstrzykiwaniami leków. Istotnie tej metody leczenia często ...

Blinatumomab w porównaniu z chemioterapią w przypadku zaawansowanej ostrej białaczki limfoblastycznej

Blinatumomab, bispecyficzny konstrukt przeciwciała monoklonalnego, który pozwala komórkom T CD3-dodatnim rozpoznać i wyeliminować blastki ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) CD19-dodatnie, został zatwierdzony do stosowania u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie prekursorem limfocytów B ALL na podstawie pojedynczej próby grupowe, które wykazały skuteczność i możliwe do kontrolowania efekty toksyczne. Metody
W tym wieloinstytucjonalnym badaniu fazy 3 losowo przypisaliśmy dorosłym wysoce pre-preparowany prekursor komórek B ALL, w stosunku 2: 1, do otrzymywania blinatumomabu lub standardo...

Rozpoznanie zwiotczenia pluc

Rozpoznanie zwiotczenia płuc polega na stwierdzeniu u osób młodych: 1) niskiego odgłosu bębenkowego, prawie jednakowej wysokości podczas wdechu i wydechu; 2) obniżenia dolnych granic płuc z zachowaniem ich ruchomości; 3) właściwych czynników przyczynowych 4) objawu Glenarda w przypadkach powstałych na tle zakłócenia mechanizmu oddychania. Rozpoznanie różnicowe. Zwiotczenie tkanki płucnej różnicuje się z czynnym rozciągnięciem płuc (distentio pulmonum actiua). Z tym stanem płuc ma zwiotczenie tkanki płucnej, jako objaw wspólny zwiększoną objętość płuc. Gdy jednak zwiotczenie tkanki płucnej...

Częstość przesiewowego badania przesiewowego na obecność retinopatii w cukrzycy typu 1 ad

Skumulowane krzywe zapadalności skonstruowano zgodnie z wynikiem genotypu za pomocą analizy regresji Coxa. Aby ocenić zdolność oceny genotypu w celu klasyfikacji ryzyka, opracowaliśmy wykresy charakterystyk działania odbiornika (ROC) dla 14 podstawowych współzmiennych z oceną genotypu lub bez. 20 Jako wynik wykorzystano częstość zdarzeń sercowo-naczyniowych po 10 latach. Statystyka C, miara powierzchni pod krzywą ROC, została obliczona z wynikiem oceny genotypu i bez niego. Oceniliśmy również zdolność wyniku genotypu do przeklasyfikowania ryzyka w kategoriach zarysowanych przez Panel III dla Dorosłych...

Najnowsze zdjęcia w galerii warszawaginekolog.info:

327#aparat ortodontyczny lingwalny , #warszawa rezonans magnetyczny , #pokrowce antyroztoczowe , #szczeniaczek uczniaczek allegro , #bezbarwny gaz o ostrej woni , #wąsonogi , #protezy acetalowe cena , #gaz o ostrej woni , #uzdrowiskowe leczenie szpitalne , #bezbarwny gaz ,