Nagle zatkanie górnych dróg oddechowych cialem obcym

Nagłe zatkanie górnych dróg oddechowych ciałem obcym lub błoną krupową ucisk guza na żyły płucne, bardzo utrudniający odpływ krwi z płuc, wdychanie eteru, chloroformu, bezwodnika kwasu węglowego, kwasu pruskiego, zwłaszcza zaś gazów trujących (chloru, fosgenu), silne przeziębienia wszystko to są czynniki, które również wiodą nieraz do obrzęku płuc. Nagle opróżnienie dużego wysięku opłucnego, pociągające za sobą szybkie przepełnienie krwią naczyń krwionośnych uciśniętego przedtem płuca, może także wywołać obrzęk obu płuc. Spostrzegano obrzęk płuc również po urazach czaszki, w toku chorób ośrodkowego układu nerwowego (np. nowotworów mózgu), po wycięciu wola po otwarciu jamy brzusznej i po innych zabiegach chirurgicznych. Przypadki te przypisuje się wpływom nerwowym naczynioruchowym. Jest to rozedma pulmonurri angioneuroticum. Jako obrzęk płuc samorodny (oedema pulmonurn idiopathicum) opisano obrzęk płuc rozwijający się n agle, bez widocznej przyczyny. Skłonność do obrzęku płuc znacznie się zmniejsza po lekach i zabiegach moczopędnych, natomiast wzrasta po obfitym piciu płynów, zwłaszcza wieczorem. Prócz ogólnego obrzęku płuc zdarza się obrzęk ograniczony dokoła zmienionych chorobowo części płuc (oedema pulmonurn collaterale), zwłaszcza naokoło nowotworów płuc oraz naokoło ogniska zapalnego w krupowym zapaleniu płuc. Prócz niezapalne j postaci obrzęku płuc odróżnia się obrzęk zapalny (oedema pulrnonum inflammatorium). Widujemy go w pierwszym okresie każdego ostrego zapalenia płuc. Niekiedy nawet ostre zapalenie płuc ogranicza się tylko do takiego ostrego obrzęku, połączonego z przekrwieniem, bez innych zmian w płucach (Korczyńskiej). [patrz też: centermed bochnia, medyk szopena rzeszów, davercin płyn ]

Powiązane tematy z artykułem: centermed bochnia davercin płyn medyk szopena rzeszów