Nazwano te przypadki zapaleniem pluc surowiczym

Nazwano te przypadki zapaleniem płuc surowiczym (pneumonia serosa). Takie przypadki spostrzegał bardzo często we Lwowie Witołd Nowicki w okresie epidemii grypy w r. 1918. Wywód chorobowy obrzęku płuc dotychczas nie jest dostatecznie wyjaśniony, pomimo licznych prac doświadczalnych w tym kierunku. U zwierząt wywoływano obrzęk płuc przez podwiązanie wstępującej części tętnicy głównej oraz przez ucisk lewej komory lub lewego przedsionka serca. Przemawiałoby to za czysto mechanicznym powstawaniem obrzęku płuc na tle osłabienia lewej komory i utrudnienia odpływu do niej krwi z płuc. Jerzy Modrakowski jednak dowiódł, że prócz tego niezbędnym warunkiem do powstawania obrzęku płuc jest wybitne zwiększenie ciśnienia tętniczego i żylnego w małym krążeniu. Taki warunek powstaje, jeżeli równocześnie z wybitnym osłabieniem lewej komory prawa pracuje nadal prawidłowo i wtłacza do płuc dużo krwi. Jak stwierdził Modrakowski, samo zwiększenie ciśni enia krwi w tętnicy płucnej lub utrudnienie odpływu krwi przez żyły płucne może być przy tym nawet nieznaczne, byleby tylko równocześnie płuco było uszkodzone, jak to bywa np. w zatruciach gazami, w zapaleniu płuc. Powiodło się również wywoływać obrzęk płuc na drodze nerwowej przez podrażnienie mechaniczne błony śluzowej drobnych oskrzeli, podrażnienie prądem przerywanym tkanki płucnej, u królików przez usunięcie obu nerwów błędnych (Stanisław Hrom) itd. Te doświadczenia tłumaczą powstawanie obrzęku płuc na tle nerwowym. Niektórzy przypisują dużą rolę w powstawaniu obrzęku płuc zaburzeniom przepuszczalności ścian naczyń włoskowatych krwionośnych i chłonnych. Wskutek tego wymiana cieczy między tkanką płucną a krwią ulega zakłóceniu i powiększa się wodochłonność koloidów tkanki płucnej. W wielu przypadkach może temu sprzyjać zmniejszenie zasadowości tkanki płucnej wskutek gromadzenia się w płucach większej ilośc i bezwodnika kwasu węglowego. Miejscowy przeważnie przewlekły obrzęk płuc dookoła ognisk chorobowych w płucach powstaje prawdopodobnie wskutek zaburzenia odpływu chłonki. Jak widać, w powstawaniu obrzęku płuc mogą brać udział liczne czynniki mianowicie mechaniczny, fizyko-chemiczny, chemiczny, nerwowy, zapalny i in. W poszczególnych przypadkach współdziała najprawdopodobniej kilka czynników. [podobne: davercin płyn, gastrolit ulotka, tabletki visaxinum ]

Powiązane tematy z artykułem: davercin płyn gastrolit ulotka tabletki visaxinum