Obrysy stozka sa bardzo wyrazne

Obrysy stożka są bardzo wyraźne. Tkanka w miejscu zawału jest zbita, twarda, bezpowietrzna, równomiernie zabarwiona ciemnoczerwono. W doprowadzającej gałązce tętnic płucnej nieraz można stwierdzić czop. Drobnowidowo stwierdza się zmiany wsteczne w obrębie zawału bardziej wrażliwe pierwiastki ulegają martwicy skrzepowej, obumierają również naczynia i tkanka łączna. Na tym tle dostrzega się włóknik oraz bardzo liczne krwinki czerwone, pomiędzy którymi tylko gdzieniegdzie daje się zauważyć krwinki białe. Opłucna ulega zapaleniu włóknikowemu. Czasami zawałowi towarzyszy zapalenie opłucnej surowicze lub nawet krwotoczne, w przypadkach zaś zawału na tle zatoru zakażonego może powstać zapalenie opłucnej nawet ropne lub posokowate. Dalszy los zawału krwotocznego płuc bywa rozmaity. Zawały nieduże mogą wessać się i płuco może stać się znowu powietrzne, a w miejscu zawału pozostaje tylko silniejsze ubarwienie i pewne stwardnienie wskutek rozwoju tkanki łącznej bliznowaciejącej. Duże zawały ulegają odgraniczeniu zapalnemu. Obumarłe ich części grają rolę ciała obcego, drażnią tkanki otaczające i wywołują w nich odczyn wytwórczy, wiodący ostatecznie do powstania blizny. W innych przypadkach zawał ulega wtórnemu zakażeniu, w tkance, bowiem zawałowej, pozbawionej obiegu krwi, łatwo osiedlają się bakterie. W innych znowu przypadkach, gdy sam już czop zawiera bakterie, zawał jest zakażony od razu, W obu przypadkach ostatecznym zejściem zawału jest wytworzenie się ropnia płuc albo zgorzel płuc. [patrz też: orsalit plus smektyn, magmil bio special, davercin płyn ]

Powiązane tematy z artykułem: davercin płyn magmil bio special orsalit plus smektyn