Obrzek pluc

Obrzęk płuc (Oedema pulmonum) Określenie. Przez obrzęk płuc rozumie się stan, który cechuje się przepojeniem tkanki płucnej cieczą przesiękową oraz wypełnieniem nią pęcherzyków płucnych. Przyczyny. Obrzęk płuc spostrzega się najczęściej w ostrej niewydolności krążenia na tle nagłego osłabienia lewej połowy serca przy prawidłowej pracy prawej komory, gdy dochodzi do nadmiernego nagromadzenia się krwi w małym krążeniu wskutek ostrego biernego i czynnego przekrwienia płuc. Na tym tle spotyka się ostry obrzęk płuc w ostrych chorobach zakaźnych, zwłaszcza w błonicy, która wywołuje rozległe zwyrodnienia i zmiany zapalne w mięśniu sercowym, w ostrych zatruciach, zwłaszcza gazami duszącymi (fosgen i in.), w zaczopowaniu jednej z dużych gałązek 1ewej tętnicy wieńcowej serca w następstwie nadmiernego wysiłku u osób mających już zmiany w sercu. Jako objaw przemijający, a częściej schyłkowy, spotyka się obrzęk płuc u chorych z ciężkimi zmianami przewlekłymi mięśnia sercowego w toku wad serca, zwłaszcza zwężenia lewego ujścia żylnego, w przypadkach zwyrodnienia lub zapalenia mięśnia sercowego bez zmian zastawek, również u garbatych, w samorodnym nadciśnieniu tętniczym, nadto w rozedmie płuc istotnej pęcherzykowej, w marskości płuc, w marskości nerek, w charłactwie. Objawy obrzęku płuc, zwłaszcza w chorobach nerek z nadciśnieniem tętniczym, pojawiają się w niektórych przypadkach często, zwłaszcza w nocy budząc chorego. W zwężeniu lewego ujścia żylnego obrzęk płuc zdarza się w przypadkach znacznego biernego przekrwienia płuc bez większego przekrwienia wątroby, gdy pod wpływem dużego wysiłku fizycznego, np. w związku z porodem, lub zdenerwowania przekrwienie w płucach wybitnie się zwiększy, natomiast w nocy zdarza się bardzo rzadko. W jednym z naszych przypadków u chorej ze zwężeniem lewego ujścia żylnego objawy obrzęku płuc pojawiały się bardzo często, niekiedy kilka razy na dobę, prawie przez pół roku, ustępując na dłuższy czas tylko pod wpływem leczenia dożylnymi wstrzykiwaniami uabainy w 200/0 cukrze gronowym. W nie tak wybitnych przejawach spostrzegałem obrzęk płuc tegoż rodzaju i u innych chorych ze zwężeniem lewego ujścia żylnego. [więcej w: davercin płyn, medyk szopena rzeszów, delicol dawkowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: davercin płyn delicol dawkowanie medyk szopena rzeszów