Od ostrego obrzeku pluc odróznia sie zawal krwotoczny gwaltownymi klujacymi bólami w klatce piersiowej

Od ostrego obrzęku płuc odróżnia się zawał krwotoczny gwałtownymi kłującymi bólami w klatce piersiowej, plwociną bezpowietrzną i najczęściej jednostronnością sprawy. Nadto przyczyny zawału płuc są inne niż obrzęku płuc. Nieraz zawał płuc rozpoznaje się mylnie, jako gruźlicę płuc. Od pomyłki uchroni dokładne badanie stanu płuc, serca, żył i plwociny zwłaszcza często przyczyną pomyłki bywa zwężenie lewego ujścia żylnego z częstymi zawałami krwotocznymi, gdy wada ta przebiega wśród objawów mało wyraźnych. Rokowanie w zawale krwotocznym płuc zależy od choroby podstawowej oraz od tego, czy czop jest jałowy, czy zakażony, czy też toksyczny. Zawały płuc u chorych na serce rokują o wiele gorzej niż powstałe tylko na tle zakrzepu żyły obwodowej, gdyż świadczą o znacznych zmianach w mięśniu sercowym, wskutek których dochodzi do wytwarzania się skrzeplin w prawej komorze. Zawały powstałe na tle zatoru gałązki tętnicy płucnej czopem zakażonym rokują o wiele gorzej niż te, które powstały wskutek zatkania czopem jałowym. Szczególnie rokują niepomyślnie zatory toksyczne, gdyż wywołują one przeważnie bardzo burzliwe objawy, trwają krótko i wiodą do śmierci minutowej. Zapobieganie. Zatorom płuc zapobiega się polecając chorym wczesne wstanie po operacjach i po ciąży. Gdy zakrzep żylny już się wytworzy, dla zapobieżenia zawałom płuc unieruchomienia się zupełnie chorą kończynę i układa ją wysoko dla ułatwienia odpływu krwi, zresztą postępuje się według zasad, które szczegółowo omówiłem w. t. I. U chorych na serce należy dbać o dostateczną jego pracę. [przypisy: gaz o ostrej woni, bialmed, gaz o ostrej woni kończyn dolnych ]

Powiązane tematy z artykułem: bialmed gaz o ostrej woni superoptic cena