Opukiwaniem stwierdza sie obnizenie i mniejsza ruchomosc dolnych granic pluc

Opukiwaniem stwierdza się obniżenie i mniejszą ruchomość dolnych granic płuc oraz wyższy poziom granic szczytów płucnych. Stłumienie sercowe jest zmniejszone od góry wskutek odsunięcia serca od przedniej ściany klatki piersiowej przez rozdęte lewe płuco. Odgłos opukowy w zakresie płuc jest bębelkowy, zwłaszcza w dolnych ich częściach, nieraz nawet pudłowy. W rozedmie płuc zanikowej starczej granice płuc nie są obniżone. Szmer pęcherzykowy wdechowy w rozedmie płuc jest osłabiony, a wydechowy przedłużony. Tony serca są bardzo głuche, nieraz ledwie słyszalne. Drugi ton na tętnicy płucnej bywa wzmocniony wskutek, zwiększenia przeszkód dla pracy prawej komory. Tego wzmocnienia nieraz jednak nie słychać zależnie od gorszych warunków przewodzenia. Badanie radiologiczne potwierdza niskie ustawienie przepony i małą jej ruchomość, pola płucne są o wiele jaśniejsze niż w stanie prawidłowym. W rozedmie skazowej stwierdza się zazwyczaj nadmierny stan odżywienia chorego, ciche trzeszczenia u podstawy płuc, zależne od zapadnięcia się dolnych części płuc, i objawy zakłóconej przemiany materii. W toku rozedmy płuc bardzo często zaostrzają się albo dołączają się nieżyty oskrzeli. Powstają one wskutek szkodliwych wpływów zewnętrznych albo wskutek osłabienia przerosłej prawej komory, która w miarę postępu rozedmy ma coraz większe przeszkody do przezwyciężenia. Przekrwienia bierne przy osłabieniu prawej komory powstają nie tylko w płucach, ale także i w innych narządach dużego krążenia. Na tle nieżytów oskrzeli dochodzi nieraz do ostrego odoskrzelowego zapalenia płuc. Dołączenie się tej sprawy wybitnie pogarsza stan serca i sprzyja dalszemu postępowi zmian w płucach. Chorzy giną wsku tek niewydolności krążenia, powikłań lub chorób przypadkowych. Nieraz, wbrew dawniejszym poglądom, sprawa wikła się gruźlicą płuc. Często ją się przeocza, gdyż rozedma maskuje objawy zagęszczenia tkanki płucnej, a gorączkę tłumaczy się mylnie zaostrzeniem nieżytu oskrzelowego. [patrz też: orsalit plus smektyn o ostrej woni, centermed bochnia, orsalit plus smektyn ]

Powiązane tematy z artykułem: bezbarwny gaz o ostrej woni centermed bochnia orsalit plus smektyn