Rozpoznanie zwiotczenia pluc

Rozpoznanie zwiotczenia płuc polega na stwierdzeniu u osób młodych: 1) niskiego odgłosu bębenkowego, prawie jednakowej wysokości podczas wdechu i wydechu; 2) obniżenia dolnych granic płuc z zachowaniem ich ruchomości; 3) właściwych czynników przyczynowych 4) objawu Glenarda w przypadkach powstałych na tle zakłócenia mechanizmu oddychania. Rozpoznanie różnicowe. Zwiotczenie tkanki płucnej różnicuje się z czynnym rozciągnięciem płuc (distentio pulmonum actiua). Z tym stanem płuc ma zwiotczenie tkanki płucnej, jako objaw wspólny zwiększoną objętość płuc. Gdy jednak zwiotczenie tkanki płucnej jest zjawiskiem biernym, polegającym na upośledzeniu sprężystości płuc, to czynne rozciągnięcie płuc powstaje wskutek nadmiernej czynności oddechowej w warunkach fizjologicznych bez zaburzeń w stanie sił sprężystych tkanki płucnej. Read more „Rozpoznanie zwiotczenia pluc”

Ognisko zapalne w plucach

Ognisko zapalne w płucach, nieżyty oskrzeli, niedodma płuc mogą także wieść do przemijającego upośledzenia napięcia tkanki płucnej. Objawy. Zwiotczenie tkanki płucnej może nie sprawiać żadnych dolegliwości w zakresie narządu oddechowego albo też, co się spostrzega częściej w zwiotczeniu na tle zmian mechanizmu oddechowego, chorzy uskarżają się, przeważnie na brak uchu nieznacznego stopnia podczas wysiłków fizycznych, przedmiotowo w zwiotczeniu tkanki płucnej stwierdza się w zakresie przylegania płuc do ściany klatki piersiowej niski odgłos bębenkowy, którego wysokość mało się różni w okresie wdechu i wydechu, oraz obniżenie dolnych granic płuc przy zachowanej ich chromości. Nieraz u tych chorych stwierdza się budowę asteniczną ciała oraz opadnięcie trzew brzusznych, zwłaszcza u asteników. U takich chorych stwierdza się nieraz dodatni objaw Glenarda badający znajdując się poza chorym obejmuje rękoma jego brzuch tuż powyżej spojenia łonowego i w chwili głębokiego wdechu unosi brzuch ku tyłowi i ku górze po kilku oddechach chory odczuwa wyraźną ulgę, znikającą po odjęciu rąk. Read more „Ognisko zapalne w plucach”

Rokowanie w zatorach tluszczowych pluc jest zawsze niepewne

Rokowanie w zatorach tłuszczowych płuc jest zawsze niepewne. Nawet pomimo bardzo ciężkiego obrazu może nastąpić wyzdrowienie, gdyż kropelki tłuszczu mogą ostatecznie przejść przez naczynia włoskowate płuc, po części zaś ulegają w płucach rozkładowi wskutek czynności lipodietetycznej płuc (Roger i Binet). Leczenie. Uszkodzone żyły podczas zdruzgotania kości itd. należy natychmiast podwiązać. Read more „Rokowanie w zatorach tluszczowych pluc jest zawsze niepewne”

Opukiwaniem stwierdza sie obnizenie i mniejsza ruchomosc dolnych granic pluc

Opukiwaniem stwierdza się obniżenie i mniejszą ruchomość dolnych granic płuc oraz wyższy poziom granic szczytów płucnych. Stłumienie sercowe jest zmniejszone od góry wskutek odsunięcia serca od przedniej ściany klatki piersiowej przez rozdęte lewe płuco. Odgłos opukowy w zakresie płuc jest bębelkowy, zwłaszcza w dolnych ich częściach, nieraz nawet pudłowy. W rozedmie płuc zanikowej starczej granice płuc nie są obniżone. Szmer pęcherzykowy wdechowy w rozedmie płuc jest osłabiony, a wydechowy przedłużony. Read more „Opukiwaniem stwierdza sie obnizenie i mniejsza ruchomosc dolnych granic pluc”

Pluco dotkniete rozedma po otwarciu klatki piersiowej nie zapada sie w tym stopniu, jak zdrowe

Anatomia patologiczna. Płuco dotknięte rozedmą po otwarciu klatki piersiowej nie zapada się w tym stopniu, jak zdrowe. Płuca są duże blade, przednie ich brzegi są zaokrąglone i zbliżone do siebie. Powierzchnia płuc jest przeważnie przejrzysta. Czasami już gołym okiem widać pęcherzyki rozedmowe. Read more „Pluco dotkniete rozedma po otwarciu klatki piersiowej nie zapada sie w tym stopniu, jak zdrowe”

Czynnikami sprzyjajacymi sa nieodpowiednie warunki zycia, zwlaszcza siedzacy tryb

Czynnikami sprzyjającymi są nieodpowiednie warunki życia, zwłaszcza siedzący tryb, i przekarmianie, szczególnie obfite żywienie się pokarmami tłustymi, w przeróbce, których w ustroju biorą czynny udział płuca, one bowiem zatrzymują tłuszcze pokarmowe i wytwarzają zaczyn lipodietetyczny je rozszczepiający. Zdzisław Gorecki słusznie podkreśla, że wskutek siedzącego trybu życia dolne części płuc u tych osób są często w stanie niedodmy. Tor oddychania jest u nich przeważnie piersiowy, nie zaś przeponowy. Wzmożona praca oddechowa płuc, wywołana zwiększoną przemianą materii, zwłaszcza tłuszczów, oraz torem oddychania przeważnie piersiowym wiedzie ostatecznie do rozedmy płuc, przy tym zupełnie bez udziału takich czynników, jak przewlekły nieżyt oskrzeli, kaszel i inne. Osobną postać stanowi rozedma płuc, zwana zastępczą (emphysema pulmonum vicarium). Read more „Czynnikami sprzyjajacymi sa nieodpowiednie warunki zycia, zwlaszcza siedzacy tryb”

Jeszcze gorsze stosunki wytwarzaja sie w okresie wydechu, gdyz same tylko sily sprezyste pluc nie wystarczaja

Jeszcze gorsze stosunki wytwarzają się w okresie wydechu, gdyż same tylko siły sprężyste płuc nie wystarczają, by płuca wróciły do prawidłowej objętości wydechowej, oskrzela, bowiem są zwężone. Chory musi używać pomocniczych mięśni wydechowych i wykonywać silniejsze wydechy. Przez to ulegają znaczniejszemu uciskowi drobne oskrzela tak, iż dostanie się powietrza, przynajmniej, z pewnej grupy pęcherzyków płucnych do oskrzeli wybitnie się utrudnia. Wskutek tego pęcherzyki te pozostają rozdęte również w okresie wydechu. Rozwojowi rozedmy płuc u chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli bardzo sprzyja nadto ustawiczny uporczywy kaszel, który Wywołuje wciąż znaczne zwiększenie ciśnienia w drogach oddechowych z następowym rozdęciem płuc. Read more „Jeszcze gorsze stosunki wytwarzaja sie w okresie wydechu, gdyz same tylko sily sprezyste pluc nie wystarczaja”

Wywód chorobowy i przyczyny

Wywód chorobowy i przyczyny. Prawidłowe płuco ma pewien zasób tkanki sprężystej, dzięki której po czynnym rozciągnięciu w okresie wdechu wraca do poprzedniej objętości podczas wydechu. Słusznie porównuje się pod tym względem zdrowe płuco do nowej sprężystej taśmy gumowej. Jak taka taśma pod wpływem ciągłego rozciągania staje się wreszcie mniej sprężysta i wydłuża się, tak, i płuco od nadmiernych i częstych rozciągań i rozdymań zaczyna po szeregu lat tracić sprężystość i powiększa się na stałe. Tak działają na płuca już zwykle warunki oddychania w wieku podeszłym, gdy tkanka płucna, jak i inne tkanki ustroju, ulega stopniowo zanikowi, który dotyczy także jej włókien-sprężystych. Read more „Wywód chorobowy i przyczyny”

Wieńcowa angiografia CT versus standardowa ocena w ostrym bólu w klatce piersiowej AD 4

Stopień bezpośredniego uwolnienia z oddziału ratunkowego określono jako odsetek pacjentów wypisanych z oddziału ratunkowego bez wstępu do jednostki obserwacyjnej lub szpitala. Wykorzystanie zasobów zdefiniowano jako dowolne testy diagnostyczne (CCTA, badanie na bieżni ruchomej, obrazowanie jądrowe, echokardiografia obciążeniowa lub cewnikowanie serca) lub interwencje z oceny wskaźnika w oddziale ratunkowym w celu obserwacji po 28 dniach, i obejmowały zasoby użyte podczas powtarzania wizyty w oddziale ratunkowym lub hospitalizacji z powodu nawracających bólów w klatce piersiowej. Łączna ekspozycja na promieniowanie została zdefiniowana jako ekspozycja na promieniowanie z badań, w tym CCTA, obrazowanie perfuzji jądrowej i inwazyjna angiografia wieńcowa, mierzona w milisiwertach i obliczana przy użyciu standardowych metod15 podczas epizodu indeksacji (wizyta w oddziale ratunkowym i hospitalizacji) i kontynuacja. Koszty opieki zdrowotnej podczas epizodu opieki indeksu zostały oszacowane na podstawie raportów z systemów ewidencji kosztów w szpitalu i dokumentacji rachunków lekarza i zostały skorygowane do 2011 dolarów. Read more „Wieńcowa angiografia CT versus standardowa ocena w ostrym bólu w klatce piersiowej AD 4”