Pluco dotkniete rozedma po otwarciu klatki piersiowej nie zapada sie w tym stopniu, jak zdrowe

Anatomia patologiczna. Płuco dotknięte rozedmą po otwarciu klatki piersiowej nie zapada się w tym stopniu, jak zdrowe. Płuca są duże blade, przednie ich brzegi są zaokrąglone i zbliżone do siebie. Powierzchnia płuc jest przeważnie przejrzysta. Czasami już gołym okiem widać pęcherzyki rozedmowe. Są one większe niż prawidłowe w związku z zanikiem ich ścian średnica zlanych pęcherzyków może dochodzić do 1/2-2 cm i więcej. Stąd pochodzi nazwa: rozedma płuc pęcherzykowa istotna (emphysema pulmonum alueolare essentiale). Zanik dotyczy nie tylko tkanki sprężystej, ale również naczyń włoskowatych. W oskrzelach stwierdza się zwykle cechy przewlekłego nieżytu. Serce jest przykryte, prawa jego komora jest przerosła i rozszerzona. W rozedmie płuc starczej objętość płuc jest raczej zmniejszona wskutek równoczesnych rozległych spraw zanikowych. Przypadki, w których, pęcherzyki powietrza stwierdza się w tkance śródmiąższowej, nie należą do rozedmy płuc. Jest to odma płuc śródmiąższowa, zwana także między zrazikową (emphysema pulmonum interstitiale s. interlobulare). Jeżeli pęcherzyków powietrza jest dużo w tkance podopłucnej, sprawa nosi miano: ,,0dma podopłucna (emphysema subpleurale). Objawy. Rozedma płuc rozwija się zwykle powoli, latami, dołączając się najczęściej do przewlekłego nieżytu oskrzeli. Toteż dotyczy ona przeważnie osób w wieku starszym. Przez dłuższy czas chorzy mają od czasu do czasu kaszel suchy lub z plwociną. Stopniowo dołącza się brak tchu, początkowo podczas wysiłków fizycznych. Wdech staje się coraz krótszy, a wydech dłuższy. Oglądaniem w rozwiniętej rozedmie płuc stwierdza się objawy duszności i sinicę rąk, stóp, małżowin usznych i warg. Żyły szyjne są rozszerzone. Klatka piersiowa ma cechy klatki rozedmowej. Rozszerzalność jej bywa bardzo nieznaczna, co potwierdza się także jej obmacywaniem. W daleko posuniętym okresie przy wdechu pracują mięśnie szyjne. Oddech jest częsty powierzchowny. W nadbrzuszu nieraz widać wyraźne tętnienie wskutek większego przylegania prawej połowy serca. [patrz też: bezbarwny gaz o ostrej woni, twp ciechanów, tabletki visaxinum ]

Powiązane tematy z artykułem: bezbarwny gaz o ostrej woni tabletki visaxinum twp ciechanów