Rokowanie i leczenie w przekrwieniu pluc zalezy od stanu serca i choroby podstawowej

Rokowanie i leczenie w przekrwieniu płuc zależy od stanu serca i choroby podstawowej. 2. Przekrwienie płuc opadowe (Hypostasis pulmonurn) Określenie i przyczyny. Przez przekrwienie płuc opadowe, zwane także opustowym rozumie się nagromadzenie się dużej ilości krwi w dolnych częściach płuc, spostrzegane u chorych leżących długo w jednym położeniu ciała, najczęściej na wznak. Powstawaniu przekrwienia opadowego sprzyja osłabienie czynności serca, wywołujące przekrwienie bierne płuc, oraz powierzchowne oddychanie. Osłabione serce nie zdoła przetłoczyć krwi z należytą szybkością przez naczynia płucne, a powierzchowne oddychanie sprzyja zaleganiu krwi w płucach, zmniejszając jej przypływ do serca wskutek niedostatecznego wzmożenia ciśnienia ujemnego w klatce piersiowej podczas wdechu. Toteż przekrwienie opadowe płuc spostrzega się u ciężko chorych w ostrych chorobach zakaźnych, zwłaszcza w durze brzusznym, nadto w chorobach serca, u osób wyniszczonych i u ludzi w wieku podeszłym, zmuszonych z jakiejkolwiek przyczyny długo leżeć. Anatomia patologiczna. Części płuc uległe przekrwieniu opadowemu są bardziej zbite, ciemno-niebiesko-czerwonej barwy, mniej powietrzne. Powierzchnia przekroju jest gładka w przeciwieństwie do ziarnistej powierzchni w początkowym okresie krupowego zapalenia płuc. Drobnowidowo stwierdza się silne wypełnienie krwią naczyń włoskowatych. Pęcherzyki płucne są po części w stanie niedodmy, po części zawierają ciecz przesiękową. Sprawa jest zazwyczaj obustronna i dotyczy przede wszystkim dolnych tylnych części płuc. Objawy. [więcej w: medyk szopena rzeszów, superoptic cena, centermed bochnia ]

Powiązane tematy z artykułem: centermed bochnia medyk szopena rzeszów superoptic cena