Rozpoznanie zwiotczenia pluc

Rozpoznanie zwiotczenia płuc polega na stwierdzeniu u osób młodych: 1) niskiego odgłosu bębenkowego, prawie jednakowej wysokości podczas wdechu i wydechu; 2) obniżenia dolnych granic płuc z zachowaniem ich ruchomości; 3) właściwych czynników przyczynowych 4) objawu Glenarda w przypadkach powstałych na tle zakłócenia mechanizmu oddychania. Rozpoznanie różnicowe. Zwiotczenie tkanki płucnej różnicuje się z czynnym rozciągnięciem płuc (distentio pulmonum actiua). Z tym stanem płuc ma zwiotczenie tkanki płucnej, jako objaw wspólny zwiększoną objętość płuc. Gdy jednak zwiotczenie tkanki płucnej jest zjawiskiem biernym, polegającym na upośledzeniu sprężystości płuc, to czynne rozciągnięcie płuc powstaje wskutek nadmiernej czynności oddechowej w warunkach fizjologicznych bez zaburzeń w stanie sił sprężystych tkanki płucnej. Takie powiększenie objętości płuc może być zjawiskiem przejściowym, gdy wywołujące je przyczyny, np. duży wysiłek fizyczny działają przemijająco, albo trwałym, połączonym z rozrostem klatki piersiowej i samych płuc, jak to widzimy u osób uprawiających systematycznie pewne sporty (volumen pulmonum auctum Traubego). Różnicowanie między zwiotczeniem tkanki płucnej a rozciągnięciem czynnym płuc opiera się na następujących danych. Zwiotczenie tkanki płucnej: 1. Klatka piersiową asteniczna lub prawidłowa. 2. Odgłos opukowy w zakresie płuc jest niski bębenkowy. 3. Czynniki przyczynowe: niedawno przebyte choroby zakaźne, zaburzenia mechanizmu oddechowego przeponowego, budowa asteniczna. Rozciągnięcie czynne płuc: 1. Klatka piersiowa dobrze wykształcona, z dobrze rozwiniętymi mięśniami, ustawiona wdechowo, pełnowartościowa. 2. Odgłos opukowy na klatce piersiowej jest jawny, niekiedy z odcieniem bębenkowym, lecz wysokim. 3. Czynniki przyczynowe: a) w postaci przemijającej duży wysiłek fizyczny, napady dychawicy oskrzelowej w okresie początkowym i in. b) w postaci trwałej te same czynniki w razie częstego ich działania przez szereg lat. [podobne: zawał krwotoczny, delicol dawkowanie, gaz o ostrej woni ]

Powiązane tematy z artykułem: delicol dawkowanie gaz o ostrej woni zawał krwotoczny