U plodów typu meskiego gruczol plciowy zawsze sklada sie tylko z elementów jadra

U płodów typu męskiego gruczoł płciowy zawsze składa się tylko z. elementów jądra, u płodów zaś typu żeńskiego gruczoł płciowy jest biseksualny, to znaczy, że część zewnętrzna gruczołu składa się z elementów jajnikowych, wewnętrzna zaś z elementów jądrowych, stykających się z zawiązkiem kory nadnerczy. Wskutek dezorganizacji zalążków gruczołu . płciowego i kory nadnercza może powstać nowotwór kory nadnercza, rozwijający się elementów jądrowej części płodowego jajnika. W ten sposób Krabbe – stara się wytłumaczyć patogenezę obojnactwa wirylizmu w nowotworach kory nadnerczy. Read more „U plodów typu meskiego gruczol plciowy zawsze sklada sie tylko z elementów jadra”

Prócz zatorów w plucach na tle zakrzepów w zylach oraz w sercu, zdarzaja sie w plucach zatory tluszczowe

Prócz zatorów w płucach na tle zakrzepów w żyłach oraz w sercu, zdarzają się w płucach zatory tłuszczowe i powietrzne. Są one bez porównania rzadsze i dotyczą drobnych gałązek tętnicy płucnej, a tłuszczowe także naczyń włoskowatych. Zatory tętnicy płucnej spotyka się znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Najbardziej zdarzają się one u dzieci. W okresie powojennym zatory tętnicy płucnej spostrzega się o wiele częściej niż dawniej. Read more „Prócz zatorów w plucach na tle zakrzepów w zylach oraz w sercu, zdarzaja sie w plucach zatory tluszczowe”

Zator srednich galazek tetnicy plucnej

Zator średnich gałązek tętnicy płucnej wywołuje burzliwe objawy u osób z osłabionym już przedtem sercem. U takich osób wystarcza już nieduże zwężenie koryta w małym krążeniu, by nastąpiło rychłe porażenie prawej komory, tym bardziej, że zatorowi towarzyszy często kurcz naczyń wieńcowych serca. Burzliwe objawy spostrzega się także w tych przypadkach, w których, zaczopowaniu uległy od razu liczne rozgałęzienia tętnicy płucnej. We wszystkich innych przypadkach u osób z narządem krążenia i oddychania zdrowym zator może przebiegać bez wyraźniejszych objawów albo wywoływać tylko krwiopłusie i duszność, a to, dlatego, że obieg krwi w małym krążeniu w tych przypadkach szybko się wyrównywa dzięki drogom okólnym. Zator średnich gałązek tętnicy płucnej może wieść także do zawału krwotocznego płuc. Read more „Zator srednich galazek tetnicy plucnej”

Okreslenie przez zawal krwotoczny pluc rozumie sie sprawe plucna

Określenie przez zawał krwotoczny płuc rozumie się sprawę płucną, powstającą na tle zaczopowania średniej gałązki tętnicy płucnej w płucu, dotkniętym biernym przekrwieniem. Wywód chorobowy. Samo zaczopowanie średniej gałązki tętnicy płucnej nie zawsze wywołuje zawał w płucu. Płuca mają tak rozległą sieć połączeń naczyniowych, że pomimo zatkania średniej gałązki tętnicy płucnej, część płuca, którą ta gałązka zaopatruje, może nadal otrzymywać dostateczną ilość krwi, gdyż krążenie wyrównywa się od tętnic oskrzelowych i śródpiersiowych. Praca zaś prawej komory nie wzrasta w stopniu tak dużym, by zdrowa komora me mogła jej podołać. Read more „Okreslenie przez zawal krwotoczny pluc rozumie sie sprawe plucna”

Rokowanie w zwiotczeniu pluc

Rokowanie w zwiotczeniu płuc quo ad vi tam jest dobre. Zwiotczenie płuc, powstałe na tle chorób zakaźnych, po wyzdrowieniu chorego zwykle po paru tygodniach cofa się. Uporczywsze są zwiotczenia powstałe u osób o budowie astenicznej, zwłaszcza zaś z opadnięciem trzew brzusznych. Rokowanie u tych osób pogarsza się ze względu na ich skłonność do gruźlicy płuc. Zapobieganie i leczenie w zwiotczeniu płuc polegają przede wszystkim na usunięciu czynników przyczynowych. Read more „Rokowanie w zwiotczeniu pluc”

Pluco dotkniete rozedma po otwarciu klatki piersiowej nie zapada sie w tym stopniu, jak zdrowe

Anatomia patologiczna. Płuco dotknięte rozedmą po otwarciu klatki piersiowej nie zapada się w tym stopniu, jak zdrowe. Płuca są duże blade, przednie ich brzegi są zaokrąglone i zbliżone do siebie. Powierzchnia płuc jest przeważnie przejrzysta. Czasami już gołym okiem widać pęcherzyki rozedmowe. Read more „Pluco dotkniete rozedma po otwarciu klatki piersiowej nie zapada sie w tym stopniu, jak zdrowe”

Opukiwaniem stwierdza sie obnizenie i mniejsza ruchomosc dolnych granic pluc

Opukiwaniem stwierdza się obniżenie i mniejszą ruchomość dolnych granic płuc oraz wyższy poziom granic szczytów płucnych. Stłumienie sercowe jest zmniejszone od góry wskutek odsunięcia serca od przedniej ściany klatki piersiowej przez rozdęte lewe płuco. Odgłos opukowy w zakresie płuc jest bębelkowy, zwłaszcza w dolnych ich częściach, nieraz nawet pudłowy. W rozedmie płuc zanikowej starczej granice płuc nie są obniżone. Szmer pęcherzykowy wdechowy w rozedmie płuc jest osłabiony, a wydechowy przedłużony. Read more „Opukiwaniem stwierdza sie obnizenie i mniejsza ruchomosc dolnych granic pluc”

Angiografia CT dla bezpiecznego odprowadzania pacjentów z możliwymi ostrymi zespołami wieńcowymi

Wskaźniki przyjęć wśród pacjentów zgłaszających się do oddziałów ratunkowych z możliwymi ostrymi zespołami wieńcowymi są wysokie, chociaż u większości z nich objawy ostatecznie nie mają przyczyny sercowej. Angiografia tomografii komputerowej (CCTA) ma bardzo wysoką wartość predykcyjną do wykrywania choroby wieńcowej, ale jej użyteczność w określeniu, czy wypisanie pacjentów z oddziału ratunkowego jest bezpieczne, nie jest dobrze ustalona. Metody
My losowo przydzieliliśmy pacjentów o niskim i średnim ryzyku, prezentujących możliwe ostre zespoły wieńcowe, w stosunku 2: 1, do poddania się CCTA lub otrzymaniu tradycyjnej opieki. Pacjenci zostali zapisani do pięciu ośrodków w Stanach Zjednoczonych. Read more „Angiografia CT dla bezpiecznego odprowadzania pacjentów z możliwymi ostrymi zespołami wieńcowymi”

Wieńcowa angiografia CT versus standardowa ocena w ostrym bólu w klatce piersiowej AD 8

Informacje na temat obecności anatomicznej choroby wieńcowej mogą wpływać na podejmowanie decyzji klinicznych dotyczących angiografii inwazyjnej. Ta koncepcja jest zgodna z najnowszymi danymi sugerującymi, że w populacji Medicare obrazowanie anatomii wieńcowej za pomocą CCTA w stanie niepotępionym prowadziło do większego wykorzystania dalszych testów i procedur w porównaniu z testowaniem stresu funkcjonalnego.12 W badaniu tym nie zaobserwowano spadku całkowitych kosztów wizyty indeksu i 28-dniowej obserwacji w podgrupie 649 pacjentów z pięciu z dziewięciu miejsc, w których dostępne były pełne dane rachunkowe. Dane dotyczące wyników długoterminowych nie są dostępne; dane takie mogły pozwolić na ustalenie, czy CCTA powoduje mniej ponownych wizyt w oddziale ratunkowym i hospitalizacji w dłuższym czasie.
Łączna ekspozycja na promieniowanie była wyższa w grupie losowo przydzielonej do CCTA niż w grupie oceny standardowej. Read more „Wieńcowa angiografia CT versus standardowa ocena w ostrym bólu w klatce piersiowej AD 8”

Wieńcowa angiografia CT versus standardowa ocena w ostrym bólu w klatce piersiowej AD 6

W podgrupie pacjentów z ostateczną diagnozą ostrego zespołu wieńcowego długość pobytu w szpitalu była podobna po CCTA i po standardowej ocenie w oddziale ratunkowym. W całej kohorcie, a także w podgrupach z ostateczną diagnozą ostrego zespołu wieńcowego lub bez niej, średni czas do rozpoznania był znacząco zmniejszony w przypadku CCTA w porównaniu ze standardową oceną. Pacjenci z grupy CCTA częściej byli bezpośrednio wypisywani z oddziału ratunkowego (47%, w porównaniu do 12% pacjentów w grupie oceniającej standard, P <0,001), z mniejszą liczbą przyjęć do jednostki obserwacyjnej.
Punkty końcowe bezpieczeństwa
Zdefiniowane wcześniej zdarzenia niepożądane były rzadkie w tej próbie (Tabela 2). Read more „Wieńcowa angiografia CT versus standardowa ocena w ostrym bólu w klatce piersiowej AD 6”