Znamienny w tym okresie jest wstret palaczy do smaku dymu tytoniowego

Objawy te szybko ustępują, nawet zanim zagazowany zostanie usunięty z atmosfery skażonej. Przez pewien czas zagazowany czuje się zupełnie dobrze. Znamienny w tym okresie jest wstręt palaczy do smaku dymu tytoniowego. Po pewnym jednak czasie od 3 do 12 godzin – rozwija się obraz obrzęku płuc. Pojawia się duszność zniewalająca zagazowanego do częstego oddychania i do pozycji siedzącej oraz sinica, początkowo niebieska, zależnie od niedotlenienia krwi, wywołanego zmianami w płucach. Read more „Znamienny w tym okresie jest wstret palaczy do smaku dymu tytoniowego”

Zator w plucach

O wiele rzadziej powstają zatory na tle zakrzepów żylnych wiązowych (tbrombosis marantica), gdyż powolny ich rozwój nie sprzyja odrywaniu się cząstek skrzepu. Przyczyną zatorów tętnicy płucnej i jej rozgałęzień mogą być sprawy, w których w prawej połowie serca powstają skrzepliny wskutek znacznego osłabienia mięśnia sercowego. Zatory tego pochodzenia nie są częste. Widujemy je najczęściej u chorych ze zwężeniem lewego ujścia żylnego oraz w przewlekłym zapaleniu i zwyrodnieniu mięśnia sercowego. Na tym tle spostrzega się nieraz zawały krwotoczne płuc w okresie przedzgonnym. Read more „Zator w plucach”

Prócz zatorów w plucach na tle zakrzepów w zylach oraz w sercu, zdarzaja sie w plucach zatory tluszczowe

Prócz zatorów w płucach na tle zakrzepów w żyłach oraz w sercu, zdarzają się w płucach zatory tłuszczowe i powietrzne. Są one bez porównania rzadsze i dotyczą drobnych gałązek tętnicy płucnej, a tłuszczowe także naczyń włoskowatych. Zatory tętnicy płucnej spotyka się znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Najbardziej zdarzają się one u dzieci. W okresie powojennym zatory tętnicy płucnej spostrzega się o wiele częściej niż dawniej. Read more „Prócz zatorów w plucach na tle zakrzepów w zylach oraz w sercu, zdarzaja sie w plucach zatory tluszczowe”

Od ostrego obrzeku pluc odróznia sie zawal krwotoczny gwaltownymi klujacymi bólami w klatce piersiowej

Od ostrego obrzęku płuc odróżnia się zawał krwotoczny gwałtownymi kłującymi bólami w klatce piersiowej, plwociną bezpowietrzną i najczęściej jednostronnością sprawy. Nadto przyczyny zawału płuc są inne niż obrzęku płuc. Nieraz zawał płuc rozpoznaje się mylnie, jako gruźlicę płuc. Od pomyłki uchroni dokładne badanie stanu płuc, serca, żył i plwociny zwłaszcza często przyczyną pomyłki bywa zwężenie lewego ujścia żylnego z częstymi zawałami krwotocznymi, gdy wada ta przebiega wśród objawów mało wyraźnych. Rokowanie w zawale krwotocznym płuc zależy od choroby podstawowej oraz od tego, czy czop jest jałowy, czy zakażony, czy też toksyczny. Read more „Od ostrego obrzeku pluc odróznia sie zawal krwotoczny gwaltownymi klujacymi bólami w klatce piersiowej”

Powstanie zawalu w plucu objawia sie naglym silnym kluciem w boku

Objawy. Powstanie zawału w płucu objawia się nagłym silnym kłuciem w boku. Równocześnie pojawia się duszność chory, bowiem wskutek bólów ogranicza znacznie oddychanie odpowiednią polową klatki piersiowej. Tętno staje się małe, częste. Wkrótce dołącza się kaszel i krwawa plwociną przeważnie zmieszana ze śluzem. Read more „Powstanie zawalu w plucu objawia sie naglym silnym kluciem w boku”

Zator drobnych galazek tetnicy plucnej

Zator drobnych gałązek tętnicy płucnej. Zaczopowanie drobnych gałązek tętnicy płucnej czopem niezakażonym przebiega zwykle bez objawów, jeżeli dotyczy nie wielkiego obszaru płuc. Natomiast zator zakażony wiedzie do zapalenia z zejściem najczęściej w zropienie lub w zgorzel. O wiele większe znaczenie mają zatory drobne, jeżeli są liczne. Są to przeważnie zatory powietrzne i tłuszczowe. Read more „Zator drobnych galazek tetnicy plucnej”

Rokowanie w zatorach tluszczowych pluc jest zawsze niepewne

Rokowanie w zatorach tłuszczowych płuc jest zawsze niepewne. Nawet pomimo bardzo ciężkiego obrazu może nastąpić wyzdrowienie, gdyż kropelki tłuszczu mogą ostatecznie przejść przez naczynia włoskowate płuc, po części zaś ulegają w płucach rozkładowi wskutek czynności lipodietetycznej płuc (Roger i Binet). Leczenie. Uszkodzone żyły podczas zdruzgotania kości itd. należy natychmiast podwiązać. Read more „Rokowanie w zatorach tluszczowych pluc jest zawsze niepewne”

Wieńcowa angiografia CT versus standardowa ocena w ostrym bólu w klatce piersiowej AD 2

Jednak obrazowanie anatomii wieńcowej za pomocą CCTA może wiązać się z większą liczbą procedur i wyższymi kosztami niż testowanie funkcjonalne.12 W związku z tym istnieje równowaga pod względem skuteczności włączenia CCTA do strategii oceny w dziale pomocy doraźnej. Celem tego badania było porównanie skuteczności strategii oceny opartej na CCTA z oceną standardowej oceny w oddziale ratunkowym dla pacjentów z objawami sugerującymi ostry zespół wieńcowy oraz ocena dalszych testów, kosztów i ekspozycji na promieniowanie związanej z CCTA.
Metody
Projekt badania i nadzór
ROMICAT-II został zaprojektowany jako randomizowane, kontrolowane, wieloośrodkowe badanie, w którym strategia oceny i postępowania obejmująca CCTA jako pierwszy test diagnostyczny wykonany tak wcześnie, jak to możliwe została porównana ze standardową oceną w oddziale ratunkowym dla pacjentów z ostrym bólem w klatce piersiowej sugerującym ostry zespół wieńcowy. Po dokonaniu losowych przypisań do początkowej CCTA lub standardowej oceny bez CCTA, opieka nad pacjentami w obu grupach nie była nakazana przez protokół badania, ale zamiast tego była w gestii lokalnych lekarzy. Read more „Wieńcowa angiografia CT versus standardowa ocena w ostrym bólu w klatce piersiowej AD 2”

Wieńcowa angiografia CT versus standardowa ocena w ostrym bólu w klatce piersiowej AD 7

Średnia ekspozycja na promieniowanie z CCTA wyniosła 11,3 . 5,3 mSv i była niższa niż w przypadku CT z pojedynczym fotonem (14,1 . 4,8 mSv, P <0,001). 78 pacjentów poddanych CCTA przy użyciu zaawansowanego 128-plasterkowego, podwójnego źródła skanera CT miało mniejszą ekspozycję na promieniowanie (6,2 . Read more „Wieńcowa angiografia CT versus standardowa ocena w ostrym bólu w klatce piersiowej AD 7”

Utrata wzroku po wstrzyknięciu do ciała szklistego autologicznych „komórek macierzystych” dla AMD ad 5

Pacjent 3 otrzymał zastrzyki w tej samej klinice dla komórek macierzystych za 5000 USD. Pacjent 3 przedstawiono tydzień po zabiegu do Dean McGee Eye Institute, Oklahoma City. Po przedstawieniu ostrość wzroku pacjenta stanowiła percepcja światła w prawym oku i 20/200 w lewym oku, a jej ciśnienie śródgałkowe wynosiło 12 mm Hg w prawym oku i 16 mm Hg w lewym oku. W prawym oku miała wrodzoną wadę źrenicy. Badanie przedniego odcinka każdego oka miało kliniczne znaczenie dla pseudofakii w obu oczach. Read more „Utrata wzroku po wstrzyknięciu do ciała szklistego autologicznych „komórek macierzystych” dla AMD ad 5″