Adrenalina

Adrenalina Największą zdobyczą w poznawaniu działania adrenaliny z nadnerczy było uzyskanie jej w chemicznie czystym stanie. Jest to ciało w swojej budowie zbliżone do tyrozyny. Adrenalina rozpuszcza ,się w odzie i alkoholu i jest zasadą, która z kwasami tworzy sole. Łatwo utlenia się i rozpada, dlatego jest hormonem bardzo chwiejnym i nie działa przy doustnym podawaniu. W tkankach adrenalinę utleniają enzymy tyrozynaza i katecholoksydaza. Read more „Adrenalina”

Obrzek pluc

Obrzęk płuc (Oedema pulmonum) Określenie. Przez obrzęk płuc rozumie się stan, który cechuje się przepojeniem tkanki płucnej cieczą przesiękową oraz wypełnieniem nią pęcherzyków płucnych. Przyczyny. Obrzęk płuc spostrzega się najczęściej w ostrej niewydolności krążenia na tle nagłego osłabienia lewej połowy serca przy prawidłowej pracy prawej komory, gdy dochodzi do nadmiernego nagromadzenia się krwi w małym krążeniu wskutek ostrego biernego i czynnego przekrwienia płuc. Na tym tle spotyka się ostry obrzęk płuc w ostrych chorobach zakaźnych, zwłaszcza w błonicy, która wywołuje rozległe zwyrodnienia i zmiany zapalne w mięśniu sercowym, w ostrych zatruciach, zwłaszcza gazami duszącymi (fosgen i in.), w zaczopowaniu jednej z dużych gałązek 1ewej tętnicy wieńcowej serca w następstwie nadmiernego wysiłku u osób mających już zmiany w sercu. Read more „Obrzek pluc”

Nagle zatkanie górnych dróg oddechowych cialem obcym

Nagłe zatkanie górnych dróg oddechowych ciałem obcym lub błoną krupową ucisk guza na żyły płucne, bardzo utrudniający odpływ krwi z płuc, wdychanie eteru, chloroformu, bezwodnika kwasu węglowego, kwasu pruskiego, zwłaszcza zaś gazów trujących (chloru, fosgenu), silne przeziębienia wszystko to są czynniki, które również wiodą nieraz do obrzęku płuc. Nagle opróżnienie dużego wysięku opłucnego, pociągające za sobą szybkie przepełnienie krwią naczyń krwionośnych uciśniętego przedtem płuca, może także wywołać obrzęk obu płuc. Spostrzegano obrzęk płuc również po urazach czaszki, w toku chorób ośrodkowego układu nerwowego (np. nowotworów mózgu), po wycięciu wola po otwarciu jamy brzusznej i po innych zabiegach chirurgicznych. Przypadki te przypisuje się wpływom nerwowym naczynioruchowym. Read more „Nagle zatkanie górnych dróg oddechowych cialem obcym”

Pluco obrzekle bywa duze, ciezkie bardziej zbite

Anatomia patologiczna. Płuco obrzękłe bywa duże, ciężkie bardziej zbite i ma w ostrym obrzęku ciemnoczerwoną barwę, a w przewlekłym sinawo czerwoną. Po otwarciu klatki piersiowej obrzękłe płuco nie zapada się w odróżnieniu od płuca prawidłowego. Po ugnieceniu powierzchni płuca pojawia się dołek, który nie znika przez pewien czas po usunięciu palca. Z powierzchni przekroju wycieka obficie płyn pienisty, podbarwiony krwią lub prawie żółtawy. Read more „Pluco obrzekle bywa duze, ciezkie bardziej zbite”

Nazwano te przypadki zapaleniem pluc surowiczym

Nazwano te przypadki zapaleniem płuc surowiczym (pneumonia serosa). Takie przypadki spostrzegał bardzo często we Lwowie Witołd Nowicki w okresie epidemii grypy w r. 1918. Wywód chorobowy obrzęku płuc dotychczas nie jest dostatecznie wyjaśniony, pomimo licznych prac doświadczalnych w tym kierunku. U zwierząt wywoływano obrzęk płuc przez podwiązanie wstępującej części tętnicy głównej oraz przez ucisk lewej komory lub lewego przedsionka serca. Read more „Nazwano te przypadki zapaleniem pluc surowiczym”

Obecnosc fosgenu w powietrzu

W przebiegu obrzęku płuc często dołącza się ostre odoskrzelowe zapalenie płuc, zależnie od tego, że oporność płuc na zarazki chorobotwórcze ulega znacznemu upośledzeniu. Czasami wytwarza się rozedma podskórna na szyi i w górnej części klatki piersiowej, zależnie od pęknięcia uszkodzonych pęcherzyków płucnych z następowym dostaniem się powietrza do śródmiąższowej tkanki płucnej, a stąd poprzez śródpiersie do szyi. Spostrzegano, co prawda rzadko, zgorzel dolnych kończyn na tle zakrzepów, których powstaniu sprzyja zagęszczenie krwi. Obecność fosgenu w powietrzu poznaje się po charakterystycznej woni oraz za pomocą papierków przesiąkniętych czułym odczynnikiem, który w jego obecności zmienia barwę białą na żółtą, przechodzącą w pomarańczową. W odróżnieniu od fosgenu chlor, należący także do gazów duszących wywołuje przy wdychaniu przede wszystkim podrażnienie górnych dróg oddechowych i oczu. Read more „Obecnosc fosgenu w powietrzu”

Zagazowanego powinno sie natychmiast usunac ze skazonej atmosfery i przeniesc na noszach na punkt ratowniczy

Zagazowanego powinno się natychmiast usunąć ze skażonej atmosfery i przenieść na noszach na punkt ratowniczy, przy czym przez cały czas powinien chory zachowywać się bezwzględnie biernie. Nie wolno zwalczać duszności sztucznym oddychaniem, a zagęszczenia krwi wlewaniem roztworu fizjologicznego soli kuchennej. W okresie sinicy niebieskiej wielką ulgę odczuwają zagazowani po obfitym upuście krwi (500 do 800 ml) natomiast, gdy się już rozwinie sinica szara, jest on nawet szkodliwy. Zależnie od znacznego zagęszczenia krwi upust krwi da się wykonać przeważnie dopiero przez nacięcie żyły. Prócz upustu krwi stosuje się wziew a nie tlenu, zwłaszcza w pierwszych dniach po zagazowaniu. Read more „Zagazowanego powinno sie natychmiast usunac ze skazonej atmosfery i przeniesc na noszach na punkt ratowniczy”

Obrysy stozka sa bardzo wyrazne

Obrysy stożka są bardzo wyraźne. Tkanka w miejscu zawału jest zbita, twarda, bezpowietrzna, równomiernie zabarwiona ciemnoczerwono. W doprowadzającej gałązce tętnic płucnej nieraz można stwierdzić czop. Drobnowidowo stwierdza się zmiany wsteczne w obrębie zawału bardziej wrażliwe pierwiastki ulegają martwicy skrzepowej, obumierają również naczynia i tkanka łączna. Na tym tle dostrzega się włóknik oraz bardzo liczne krwinki czerwone, pomiędzy którymi tylko gdzieniegdzie daje się zauważyć krwinki białe. Read more „Obrysy stozka sa bardzo wyrazne”

Przebieg zawalu pluc bywa rózny

Przebieg zawału płuc bywa różny. Plwocina krwawa może zniknąć szybko czasami jednak utrzymuje się tygodniami, stając się wtedy ciemniejszą wskutek zmian barwnika krwi. Tak samo i objawy fizyczne zmian w klatce piersiowej mogą trwać tygodniami. Za jednym zawałem może iść drugi, trzeci itd. Zawał może ostatecznie się rozejść albo ulega wtórnemu zakażeniu, wskutek czego powstaje obraz zapalenia płuc. Read more „Przebieg zawalu pluc bywa rózny”

Zator drobnych galazek tetnicy plucnej

Zator drobnych gałązek tętnicy płucnej. Zaczopowanie drobnych gałązek tętnicy płucnej czopem niezakażonym przebiega zwykle bez objawów, jeżeli dotyczy nie wielkiego obszaru płuc. Natomiast zator zakażony wiedzie do zapalenia z zejściem najczęściej w zropienie lub w zgorzel. O wiele większe znaczenie mają zatory drobne, jeżeli są liczne. Są to przeważnie zatory powietrzne i tłuszczowe. Read more „Zator drobnych galazek tetnicy plucnej”