Usuniecie obu nadnerczy prowadzi do powstawania hipoglikemii

Doświadczenia wykazały, że już w 1/2 godziny po, wstrzyknięciu adrenaliny znika glikogen z komórek wątroby. U zwierząt natomiast głodzonych, u których brak glikogenu w wątrobie, nie powstaje po adrenalinie przecukrzenie krwi i cukromocz nie występuje. Usunięcie obu nadnerczy prowadzi do powstawania hipoglikemii. Zagadnienie wpływu adrenaliny na powstawanie cukromoczu pochodzenia wątrobowego może być ujęte jako współzależność wątroby z nadnerczami. Adrenalina bowiem na odcinku wątrobowym wywołuje przechodzenie glikogenu wątrobowego w cukier i w związku z tym powstaje przecukrzenie krwi i cukromocz. Read more „Usuniecie obu nadnerczy prowadzi do powstawania hipoglikemii”

Anatomia patologiczna

Prócz objawów choroby podstawowej w przekrwieniu opadowym płuc stwierdza się zwykle wybitną sinicę i duszność. Odgłos opukowy pod łopatkami bywa zwykle skrócony, przytłumiony lub przytłumiono-bębenkowy. W tymże miejscu słyszy się szmer oddechowy nieoznaczony lub oskrzelowy oraz rzężenia drobnobańkowe wskutek towarzyszącego nieżytu oskrzeli. Ogólna ciepłota ciała bywa prawidłowa, chyba, że choroba podstawowa przebiega z gorączką. Przekrwienie opadowe płuc można usunąć, jeżeli się na nie zwróci uwagę zastosuje odpowiednie zabiegi. Read more „Anatomia patologiczna”

obrzek pluc juz powstanie, pierwszym wskazaniem po zarzadzeniu bezwzglednego spokoju jest odciazenie malego krazenia za pomoca obfitego upustu krwi

Leczenie. Gdy obrzęk płuc już powstanie, pierwszym wskazaniem po zarządzeniu bezwzględnego spokoju jest odciążenie małego krążenia za pomocą obfitego upustu krwi w ilości co najmniej 300-400 m], a w przypadkach marskości nerek oraz na tle zatrucia, np. tlenkiem węgla, gazem świetlnym, nawet do 500 ml. Równocześnie z tym podaje się choremu mocną kawę i jeżeli bezpośrednio przedtem nie był on leczony przetworami naparstnicy i wstrzykuje się dożylnie uabainę Arnauda lub strofantynę w dawce 1/4 mg w 10 ml 20% cukru gronowego. Prócz leków sercowych stosuje się środki podniecające, mianowicie kofeinę i inne (t. Read more „obrzek pluc juz powstanie, pierwszym wskazaniem po zarzadzeniu bezwzglednego spokoju jest odciazenie malego krazenia za pomoca obfitego upustu krwi”

Zator w plucach

O wiele rzadziej powstają zatory na tle zakrzepów żylnych wiązowych (tbrombosis marantica), gdyż powolny ich rozwój nie sprzyja odrywaniu się cząstek skrzepu. Przyczyną zatorów tętnicy płucnej i jej rozgałęzień mogą być sprawy, w których w prawej połowie serca powstają skrzepliny wskutek znacznego osłabienia mięśnia sercowego. Zatory tego pochodzenia nie są częste. Widujemy je najczęściej u chorych ze zwężeniem lewego ujścia żylnego oraz w przewlekłym zapaleniu i zwyrodnieniu mięśnia sercowego. Na tym tle spostrzega się nieraz zawały krwotoczne płuc w okresie przedzgonnym. Read more „Zator w plucach”

Zator srednich galazek tetnicy plucnej

Zator średnich gałązek tętnicy płucnej wywołuje burzliwe objawy u osób z osłabionym już przedtem sercem. U takich osób wystarcza już nieduże zwężenie koryta w małym krążeniu, by nastąpiło rychłe porażenie prawej komory, tym bardziej, że zatorowi towarzyszy często kurcz naczyń wieńcowych serca. Burzliwe objawy spostrzega się także w tych przypadkach, w których, zaczopowaniu uległy od razu liczne rozgałęzienia tętnicy płucnej. We wszystkich innych przypadkach u osób z narządem krążenia i oddychania zdrowym zator może przebiegać bez wyraźniejszych objawów albo wywoływać tylko krwiopłusie i duszność, a to, dlatego, że obieg krwi w małym krążeniu w tych przypadkach szybko się wyrównywa dzięki drogom okólnym. Zator średnich gałązek tętnicy płucnej może wieść także do zawału krwotocznego płuc. Read more „Zator srednich galazek tetnicy plucnej”

Ognisko zapalne w plucach

Ognisko zapalne w płucach, nieżyty oskrzeli, niedodma płuc mogą także wieść do przemijającego upośledzenia napięcia tkanki płucnej. Objawy. Zwiotczenie tkanki płucnej może nie sprawiać żadnych dolegliwości w zakresie narządu oddechowego albo też, co się spostrzega częściej w zwiotczeniu na tle zmian mechanizmu oddechowego, chorzy uskarżają się, przeważnie na brak uchu nieznacznego stopnia podczas wysiłków fizycznych, przedmiotowo w zwiotczeniu tkanki płucnej stwierdza się w zakresie przylegania płuc do ściany klatki piersiowej niski odgłos bębenkowy, którego wysokość mało się różni w okresie wdechu i wydechu, oraz obniżenie dolnych granic płuc przy zachowanej ich chromości. Nieraz u tych chorych stwierdza się budowę asteniczną ciała oraz opadnięcie trzew brzusznych, zwłaszcza u asteników. U takich chorych stwierdza się nieraz dodatni objaw Glenarda badający znajdując się poza chorym obejmuje rękoma jego brzuch tuż powyżej spojenia łonowego i w chwili głębokiego wdechu unosi brzuch ku tyłowi i ku górze po kilku oddechach chory odczuwa wyraźną ulgę, znikającą po odjęciu rąk. Read more „Ognisko zapalne w plucach”

Rozpoznanie rozedmy pluc

Rozpoznanie rozedmy płuc opiera się na stwierdzeniu beczkowatego kształtu klatki piersiowej, malej jej rozszerzalności, bębenkowego lub pudłowego odgłosu opukowego z obniżeniem i małą ruchomością dolnych granic płuc oraz szmeru oddechowego pęcherzykowego osłabionego w okresie wdechu a przedłużonego w okresie wydechu. Zmiany szmeru oddechowego mają szczególne znaczenie w rozpoznawaniu rozedmy płuc starczej, gdyż dolne granice płuc w tej postaci nie są obniżone. Za postacią Laenneca przemawiają brak w wywiadach nieżytów oskrzeli, uporczywego długotrwałego kaszlu, dychawicy oskrzelowej i innych chorób narządu oddechowego, brak systematycznych dużych wysiłków fizycznych, wyraźne zaburzenia przemiany materii (otyłość, skaza dnawa i inne) nadmierne odżywianie się, zwłaszcza pokarmami tłustymi przy siedzącym trybie życia, nieliczne ciche trzeszczenia przy pierwszych wdechach w okolicach podłopatkowych, zaburzenia przemiany materii w bliższej rodzinie. Rozpoznanie różnicowe. Istotną rozedmę płuc różnicuje się ze zwiotczeniem tkanki płucnej, czynnym rozdęciem, płuc i rozedmą zastępczą. Read more „Rozpoznanie rozedmy pluc”

Angiografia CT dla bezpiecznego odprowadzania pacjentów z możliwymi ostrymi zespołami wieńcowymi AD 3

Kryteria te są zgodne z odpowiednimi kryteriami użytkowania z 2010 r. Dla tomografii komputerowej serca.31 Proces Randomizacji
Pacjenci, którzy wyrazili świadomą zgodę przeszli komputerową randomizację, w stosunku 2: 1, do CCTA lub tradycyjnej opieki. Randomizację wykonano po uzyskaniu wstępnego EKG, ale można było wykonać ją przed uzyskaniem wyników pomiarów stężenia kreatyniny w surowicy i pomiarów troponiny sercowej. Pacjenci, u których później stwierdzono klirens kreatyniny poniżej 60 ml na minutę lub którzy przeszli tomografię komputerową (CT) w celu rozpoznania zatorowości płucnej, a nie CCTA, zostali wycofani z badania. Read more „Angiografia CT dla bezpiecznego odprowadzania pacjentów z możliwymi ostrymi zespołami wieńcowymi AD 3”

Angiografia CT dla bezpiecznego odprowadzania pacjentów z możliwymi ostrymi zespołami wieńcowymi AD 2

Jednak badania te nie były wystarczająco duże, aby wyjaśnić, czy strategia oparta na CCTA, w porównaniu z tradycyjnymi metodami, pozwala na bezpieczne uwolnienie pacjentów po negatywnym teście. Przeprowadziliśmy próbę określenia bezpieczeństwa i wydajności strategii opartej na CCTA. Metody
Projekt badania
Badanie było randomizowanym, kontrolowanym, wieloośrodkowym badaniem porównującym strategię opartą na CCTA z tradycyjnymi metodami wykluczania dla pacjentów z niskim lub średnim ryzykiem, zgłaszających się do oddziału ratunkowego z bólem w klatce piersiowej i możliwym ostrym zespołem wieńcowym. Nasza pierwotna hipoteza głosiła, że pacjenci bez klinicznie znaczącej choroby wieńcowej na CCTA (tj. Read more „Angiografia CT dla bezpiecznego odprowadzania pacjentów z możliwymi ostrymi zespołami wieńcowymi AD 2”

Blokada chemotaksji limfocytów w Visceral Graft-versus-Host Disease AD 4

Wykorzystaliśmy metodę Kaplana-Meiera do oszacowania prawdopodobieństwa przeżycia. Infuzje limfocytów w przypadku śmierci i dawcy uznano za rywalizujące ryzyko dla GVHD i śmierci, które nie były poprzedzone nawrotem. Skumulowane analizy zachorowalności i przeżycia przeprowadzono w R (R Project for Statistical Computing w www.r-project.org). Zastosowaliśmy test t-Studenta lub analizę wariancji w celu przeprowadzenia grupowych porównań wyników dla cytometrii przepływowej i współczynników chemotaksji przy użyciu oprogramowania Stata, wersja 11.1. Read more „Blokada chemotaksji limfocytów w Visceral Graft-versus-Host Disease AD 4”