W przypadkach nadnerczowego sprawa uzewnetrznia sie szybkim dojrzewaniem plciowym

W przypadkach nadnerczowego sprawa uzewnętrznia się szybkim dojrzewaniem płciowym, które przechodzi w tzw. maskulinizację typu żeńskiego. Występuje wtedy znaczne owłosienie na piersiach, na brzuchu, biodrach i na twarzy w postaci wąsów i brody (hirsutismus). Głos i wygląd-jak również mięsnie i ich siła są w zasadzie męskie. Charakter takich osób jest raczej agresywny. Read more „W przypadkach nadnerczowego sprawa uzewnetrznia sie szybkim dojrzewaniem plciowym”

Przy zwyklej cieplocie i cisnieniu jest to bezbarwny gaz o nieprzyjemnej woni

Przy zwykłej ciepłocie i ciśnieniu jest to bezbarwny gaz o nieprzyjemnej woni przypominającej zgniłe drzewo. Jego wdychiwanie w dużym stężeniu w powietrzu wywołuje naglą śmierć wskutek porażenia ośrodka oddechowego lub bardzo ostrego obrzęku płuc. W stężeniach średnich i małych, dostając się szybko do pęcherzyków płucnych wskutek braku odruchów obronnych (kurczu głośni, zatrzymania oddechu i in.), sprowadza fosgen dopiero po pewnym czasie bardzo poważne objawy uszkodzenia pęcherzyków płucnych, oskrzelków i naczyń włoskowatych, których ściany stają się bardziej przepuszczalne dla osocza, tak iż w płucach może zgromadzić się 1/3 i nawet 1/2 osocza. Natomiast w górnych drogach oddechowych zmiany anatomiczne polegają tylko na przekrwieniu błony śluzowej. Z oskrzelków wypełniająca je ciecz obrzękowa dostaje się do oskrzeli, tchawicy i górnych dróg oddechowych. Read more „Przy zwyklej cieplocie i cisnieniu jest to bezbarwny gaz o nieprzyjemnej woni”

Rozpoznanie zatoru glównego pluca tetnicy plucnej

Rozpoznanie zatoru głównego płuca tętnicy płucnej lub jednej z jego gałęzi opiera się na stwierdzeniu: 1) nagłej ogromnej duszności, połączonej 2) z wybitną bladością lub sinicą 3) z zapadem u chorego. 4) z zakrzepem jawnym lub utajonym jednej z żył, ze znacznym osłabieniem mięśnia sercowego lub z zapaleniem wsierdzia prawej połowy serca. O zatorze należy pamiętać, jeżeli ten zespół pojawi się nagle po operacji szczególnie brzusznej, łącznie z połogiem, w toku zapalenia płuc lub innej choroby zakaźnej. Bladość powłok zewnętrznych spostrzega się w przypadkach nagłego zgonu, sinicę w przypadkach mniej piorunujących. Omówiony zespół nie jest właściwy tylko zatorowi głównego pnia tętnicy płucnej lub jednej z dużych jego gałęzi. Read more „Rozpoznanie zatoru glównego pluca tetnicy plucnej”

Obrysy stozka sa bardzo wyrazne

Obrysy stożka są bardzo wyraźne. Tkanka w miejscu zawału jest zbita, twarda, bezpowietrzna, równomiernie zabarwiona ciemnoczerwono. W doprowadzającej gałązce tętnic płucnej nieraz można stwierdzić czop. Drobnowidowo stwierdza się zmiany wsteczne w obrębie zawału bardziej wrażliwe pierwiastki ulegają martwicy skrzepowej, obumierają również naczynia i tkanka łączna. Na tym tle dostrzega się włóknik oraz bardzo liczne krwinki czerwone, pomiędzy którymi tylko gdzieniegdzie daje się zauważyć krwinki białe. Read more „Obrysy stozka sa bardzo wyrazne”

Rokowanie w zwiotczeniu pluc

Rokowanie w zwiotczeniu płuc quo ad vi tam jest dobre. Zwiotczenie płuc, powstałe na tle chorób zakaźnych, po wyzdrowieniu chorego zwykle po paru tygodniach cofa się. Uporczywsze są zwiotczenia powstałe u osób o budowie astenicznej, zwłaszcza zaś z opadnięciem trzew brzusznych. Rokowanie u tych osób pogarsza się ze względu na ich skłonność do gruźlicy płuc. Zapobieganie i leczenie w zwiotczeniu płuc polegają przede wszystkim na usunięciu czynników przyczynowych. Read more „Rokowanie w zwiotczeniu pluc”

Jeszcze gorsze stosunki wytwarzaja sie w okresie wydechu, gdyz same tylko sily sprezyste pluc nie wystarczaja

Jeszcze gorsze stosunki wytwarzają się w okresie wydechu, gdyż same tylko siły sprężyste płuc nie wystarczają, by płuca wróciły do prawidłowej objętości wydechowej, oskrzela, bowiem są zwężone. Chory musi używać pomocniczych mięśni wydechowych i wykonywać silniejsze wydechy. Przez to ulegają znaczniejszemu uciskowi drobne oskrzela tak, iż dostanie się powietrza, przynajmniej, z pewnej grupy pęcherzyków płucnych do oskrzeli wybitnie się utrudnia. Wskutek tego pęcherzyki te pozostają rozdęte również w okresie wydechu. Rozwojowi rozedmy płuc u chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli bardzo sprzyja nadto ustawiczny uporczywy kaszel, który Wywołuje wciąż znaczne zwiększenie ciśnienia w drogach oddechowych z następowym rozdęciem płuc. Read more „Jeszcze gorsze stosunki wytwarzaja sie w okresie wydechu, gdyz same tylko sily sprezyste pluc nie wystarczaja”

Wieńcowa angiografia CT versus standardowa ocena w ostrym bólu w klatce piersiowej

Nie jest jasne, czy ocena uwzględniająca koronarografię angiograficzną (CCTA) jest skuteczniejsza niż standardowa ocena w oddziale ratunkowym u pacjentów z objawami sugerującymi ostre zespoły wieńcowe. Metody
W tym wieloośrodkowym badaniu losowo przydzielono pacjentów w wieku od 40 do 74 lat z objawami sugerującymi ostre zespoły wieńcowe, ale bez zmian w elektrokardiografii niedokrwiennej lub z początkowym dodatnim testem troponiny na wczesną CCTA lub standardową oceną w oddziale ratunkowym w dni powszednie w ciągu dnia pomiędzy Kwiecień 2010 r. I styczeń 2012 r. Pierwszorzędowym punktem końcowym była długość pobytu w szpitalu. Read more „Wieńcowa angiografia CT versus standardowa ocena w ostrym bólu w klatce piersiowej”

Angiografia CT dla bezpiecznego odprowadzania pacjentów z możliwymi ostrymi zespołami wieńcowymi AD 4

Aby zapobiec niewłaściwemu wypisaniu pacjentów, którzy mogli mieć zawał mięśnia sercowego pomimo minimalnej lub braku choroby wieńcowej, drugi pomiar poziomów troponiny u pacjentów z grupy CCTA uzyskano od 90 do 180 minut po przybyciu do oddziału ratunkowego. Po przeprowadzeniu testów warunków skrajnych zastosowano stopniowane testy wysiłkowe lub testy stresu farmakologicznego, zgodnie z protokołem w lokalnej instytucji. Kontynuacja
W momencie rejestracji wszyscy pacjenci zostali poproszeni o podanie wielu numerów telefonów. Pacjenci byli kontaktowani co najmniej 30 dni po prezentacji32 i byli pytani o to, czy mieli zawał mięśnia sercowego, byli hospitalizowani dla następnej prezentacji sercowo-naczyniowej, przeszli rewaskularyzację albo testowanie serca albo widzieli kardiologa i jakie leki brali. Read more „Angiografia CT dla bezpiecznego odprowadzania pacjentów z możliwymi ostrymi zespołami wieńcowymi AD 4”

Terapia genowa u pacjenta z chorobą sierpowatą ad 6

Przeciwnie, wolniejsze tempo wzrostu ekspresji HbAT87Q odzwierciedla bardziej stopniowy przebieg czasowy wymiany transfuzji krwinek czerwonych z okresów przed przesadzeniem i perytransplantacji przez nowo dojrzewające, pochodzące z przeszczepu krwinki czerwone. W mysich modelach choroby sierpowatej trudno było uzyskać terapeutyczną ekspresję globiny po dodaniu genu, prawdopodobnie z powodu konkurencji z endogennymi informacyjnymi RNA .-globiny.11 W obecnym badaniu wysokie stężenie terapeutycznego HbAT87Q (stosunek HbAT87Q do HbS, w przybliżeniu 1) 10,11 Ekspresja HbAT87Q wydaje się być wystarczająca do tłumienia hemolizy, prowadząc do stabilnych stężeń hemoglobiny od 11 do 12 g na decylitr i znacznej poprawy wszystkich mierzalnych markerów biologicznych specyficznych dla sierpowatej choroby i blokowania niedokrwistości sierpowatokrwinkowej- powiązane zdarzenia kliniczne.20,21
Dodatkowe dane dotyczące leczenia LentiGlobin w niedokrwistości sierpowatej są obecnie gromadzone w HGB-206, wieloośrodkowym badaniu klinicznym fazy 1/2 w Stanach Zjednoczonych. 19 Obserwacja jest bardziej ograniczona dla tych pacjentów niż dla pacjenta w naszym badaniu, ale początkowe doniesienia u siedmiu pacjentów nie zawierały nowych ustaleń dotyczących bezpieczeństwa.19 Skuteczność przenoszenia genów była niższa niż tutaj podano, chociaż ekspresja genów terapeutycznych pozostaje skorelowana z wartościami liczby kopii wektorowej.
Wyniki tego pacjenta dostarczają dalszych dowodów na nasze wcześniej zgłoszone wyniki pacjentów, którzy przeszli podobną procedurę terapii genowej ex vivo dla .-talasemii z tym samym wektorem BB305 2223 lub z poprzednim wektorem HPV569.23,24 Oprócz pacjenta z opisana tu choroba sierpowata, zgodnie z tym samym protokołem klinicznym, 4 pacjentów z zależną od transfuzji .-talasemią otrzymało LentiGlobin BB305. Uczestnicy ci nie mieli istotnych klinicznie komplikacji i nie wymagali już regularnych transfuzji.22 Te wyniki są zgodne z wczesnymi wynikami odnotowanymi u 18 innych pacjentów z talasemią, którzy otrzymali LentiGlobin BB305 w badaniu klinicznym HGB-204.23. Read more „Terapia genowa u pacjenta z chorobą sierpowatą ad 6”

Blinatumomab w porównaniu z chemioterapią w przypadku zaawansowanej ostrej białaczki limfoblastycznej czesc 4

Zdarzenia niepożądane zostały ocenione zgodnie z ogólnymi kryteriami terminologii dla zdarzeń niepożądanych (CTCAE) wydanej przez National Cancer Institute, wersja 4.0. Poważne działania niepożądane obejmowały zdarzenia, które były śmiertelne lub zagrażające życiu, wymagały lub przedłużały hospitalizację, powodowały niepełnosprawność lub niezdolność do pracy, lub powodowały wrodzoną anomalię lub wady wrodzone lub były innymi medycznie ważnymi poważnymi zdarzeniami, takimi jak przedawkowanie. Zdarzenia niepożądane będące przedmiotem zainteresowania zostały określone przez komitet sterujący. Analiza statystyczna
Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie całkowite, które zdefiniowano jako czas od randomizacji do śmierci z dowolnej przyczyny. Kluczowe drugorzędne punkty końcowe obejmowały osiągnięcie całkowitej remisji z pełnym odzyskaniem hematologicznym w ciągu 12 tygodni po rozpoczęciu leczenia; osiągnięcie całkowitej remisji z pełnym, częściowym lub niepełnym wyrównaniem hematologicznym w ciągu 12 tygodni po rozpoczęciu leczenia; oraz czas przeżycia wolny od zdarzeń (definiowany jako czas od randomizacji do nawrotu po osiągnięciu całkowitej remisji z pełnym, częściowym lub niepełnym odzyskiwaniem hematologicznym lub śmiercią). Read more „Blinatumomab w porównaniu z chemioterapią w przypadku zaawansowanej ostrej białaczki limfoblastycznej czesc 4”