Rokowanie i leczenie w przekrwieniu pluc zalezy od stanu serca i choroby podstawowej

Rokowanie i leczenie w przekrwieniu płuc zależy od stanu serca i choroby podstawowej. 2. Przekrwienie płuc opadowe (Hypostasis pulmonurn) Określenie i przyczyny. Przez przekrwienie płuc opadowe, zwane także opustowym rozumie się nagromadzenie się dużej ilości krwi w dolnych częściach płuc, spostrzegane u chorych leżących długo w jednym położeniu ciała, najczęściej na wznak. Powstawaniu przekrwienia opadowego sprzyja osłabienie czynności serca, wywołujące przekrwienie bierne płuc, oraz powierzchowne oddychanie. Read more „Rokowanie i leczenie w przekrwieniu pluc zalezy od stanu serca i choroby podstawowej”

Anatomia patologiczna

Prócz objawów choroby podstawowej w przekrwieniu opadowym płuc stwierdza się zwykle wybitną sinicę i duszność. Odgłos opukowy pod łopatkami bywa zwykle skrócony, przytłumiony lub przytłumiono-bębenkowy. W tymże miejscu słyszy się szmer oddechowy nieoznaczony lub oskrzelowy oraz rzężenia drobnobańkowe wskutek towarzyszącego nieżytu oskrzeli. Ogólna ciepłota ciała bywa prawidłowa, chyba, że choroba podstawowa przebiega z gorączką. Przekrwienie opadowe płuc można usunąć, jeżeli się na nie zwróci uwagę zastosuje odpowiednie zabiegi. Read more „Anatomia patologiczna”

Obrzek pluc

Obrzęk płuc (Oedema pulmonum) Określenie. Przez obrzęk płuc rozumie się stan, który cechuje się przepojeniem tkanki płucnej cieczą przesiękową oraz wypełnieniem nią pęcherzyków płucnych. Przyczyny. Obrzęk płuc spostrzega się najczęściej w ostrej niewydolności krążenia na tle nagłego osłabienia lewej połowy serca przy prawidłowej pracy prawej komory, gdy dochodzi do nadmiernego nagromadzenia się krwi w małym krążeniu wskutek ostrego biernego i czynnego przekrwienia płuc. Na tym tle spotyka się ostry obrzęk płuc w ostrych chorobach zakaźnych, zwłaszcza w błonicy, która wywołuje rozległe zwyrodnienia i zmiany zapalne w mięśniu sercowym, w ostrych zatruciach, zwłaszcza gazami duszącymi (fosgen i in.), w zaczopowaniu jednej z dużych gałązek 1ewej tętnicy wieńcowej serca w następstwie nadmiernego wysiłku u osób mających już zmiany w sercu. Read more „Obrzek pluc”

Nagle zatkanie górnych dróg oddechowych cialem obcym

Nagłe zatkanie górnych dróg oddechowych ciałem obcym lub błoną krupową ucisk guza na żyły płucne, bardzo utrudniający odpływ krwi z płuc, wdychanie eteru, chloroformu, bezwodnika kwasu węglowego, kwasu pruskiego, zwłaszcza zaś gazów trujących (chloru, fosgenu), silne przeziębienia wszystko to są czynniki, które również wiodą nieraz do obrzęku płuc. Nagle opróżnienie dużego wysięku opłucnego, pociągające za sobą szybkie przepełnienie krwią naczyń krwionośnych uciśniętego przedtem płuca, może także wywołać obrzęk obu płuc. Spostrzegano obrzęk płuc również po urazach czaszki, w toku chorób ośrodkowego układu nerwowego (np. nowotworów mózgu), po wycięciu wola po otwarciu jamy brzusznej i po innych zabiegach chirurgicznych. Przypadki te przypisuje się wpływom nerwowym naczynioruchowym. Read more „Nagle zatkanie górnych dróg oddechowych cialem obcym”

obrzek pluc juz powstanie, pierwszym wskazaniem po zarzadzeniu bezwzglednego spokoju jest odciazenie malego krazenia za pomoca obfitego upustu krwi

Leczenie. Gdy obrzęk płuc już powstanie, pierwszym wskazaniem po zarządzeniu bezwzględnego spokoju jest odciążenie małego krążenia za pomocą obfitego upustu krwi w ilości co najmniej 300-400 m], a w przypadkach marskości nerek oraz na tle zatrucia, np. tlenkiem węgla, gazem świetlnym, nawet do 500 ml. Równocześnie z tym podaje się choremu mocną kawę i jeżeli bezpośrednio przedtem nie był on leczony przetworami naparstnicy i wstrzykuje się dożylnie uabainę Arnauda lub strofantynę w dawce 1/4 mg w 10 ml 20% cukru gronowego. Prócz leków sercowych stosuje się środki podniecające, mianowicie kofeinę i inne (t. Read more „obrzek pluc juz powstanie, pierwszym wskazaniem po zarzadzeniu bezwzglednego spokoju jest odciazenie malego krazenia za pomoca obfitego upustu krwi”

Przy zwyklej cieplocie i cisnieniu jest to bezbarwny gaz o nieprzyjemnej woni

Przy zwykłej ciepłocie i ciśnieniu jest to bezbarwny gaz o nieprzyjemnej woni przypominającej zgniłe drzewo. Jego wdychiwanie w dużym stężeniu w powietrzu wywołuje naglą śmierć wskutek porażenia ośrodka oddechowego lub bardzo ostrego obrzęku płuc. W stężeniach średnich i małych, dostając się szybko do pęcherzyków płucnych wskutek braku odruchów obronnych (kurczu głośni, zatrzymania oddechu i in.), sprowadza fosgen dopiero po pewnym czasie bardzo poważne objawy uszkodzenia pęcherzyków płucnych, oskrzelków i naczyń włoskowatych, których ściany stają się bardziej przepuszczalne dla osocza, tak iż w płucach może zgromadzić się 1/3 i nawet 1/2 osocza. Natomiast w górnych drogach oddechowych zmiany anatomiczne polegają tylko na przekrwieniu błony śluzowej. Z oskrzelków wypełniająca je ciecz obrzękowa dostaje się do oskrzeli, tchawicy i górnych dróg oddechowych. Read more „Przy zwyklej cieplocie i cisnieniu jest to bezbarwny gaz o nieprzyjemnej woni”

Wieńcowa angiografia CT versus standardowa ocena w ostrym bólu w klatce piersiowej AD 4

Stopień bezpośredniego uwolnienia z oddziału ratunkowego określono jako odsetek pacjentów wypisanych z oddziału ratunkowego bez wstępu do jednostki obserwacyjnej lub szpitala. Wykorzystanie zasobów zdefiniowano jako dowolne testy diagnostyczne (CCTA, badanie na bieżni ruchomej, obrazowanie jądrowe, echokardiografia obciążeniowa lub cewnikowanie serca) lub interwencje z oceny wskaźnika w oddziale ratunkowym w celu obserwacji po 28 dniach, i obejmowały zasoby użyte podczas powtarzania wizyty w oddziale ratunkowym lub hospitalizacji z powodu nawracających bólów w klatce piersiowej. Łączna ekspozycja na promieniowanie została zdefiniowana jako ekspozycja na promieniowanie z badań, w tym CCTA, obrazowanie perfuzji jądrowej i inwazyjna angiografia wieńcowa, mierzona w milisiwertach i obliczana przy użyciu standardowych metod15 podczas epizodu indeksacji (wizyta w oddziale ratunkowym i hospitalizacji) i kontynuacja. Koszty opieki zdrowotnej podczas epizodu opieki indeksu zostały oszacowane na podstawie raportów z systemów ewidencji kosztów w szpitalu i dokumentacji rachunków lekarza i zostały skorygowane do 2011 dolarów. Read more „Wieńcowa angiografia CT versus standardowa ocena w ostrym bólu w klatce piersiowej AD 4”

Blokada chemotaksji limfocytów w Visceral Graft-versus-Host Disease AD 3

Dawkę takrolimusu dostosowano do docelowego minimalnego poziomu 5 do 15 ng na mililitr. Wszyscy pacjenci otrzymywali profilaktykę przeciwdrobnoustrojową, która zazwyczaj obejmowała worykonazol i acyklowir, rozpoczynający się 2 dni przed przeszczepem i trimetoprym-sulfametoksazol, rozpoczynający się w momencie wszczepienia. Marawirok podawano doustnie dwa razy dziennie, zaczynając od 2 dni przed przeszczepem do 30 dnia. Podawanie leku zawieszono w przypadku efektów toksycznych, które badacze uważali za spokrewnione z badanym lekiem lub w przypadku ciężkiego zapalenia błon śluzowych. Read more „Blokada chemotaksji limfocytów w Visceral Graft-versus-Host Disease AD 3”

Utrata wzroku po wstrzyknięciu do ciała szklistego autologicznych „komórek macierzystych” dla AMD ad 6

Jednak formularze zgody podpisane przez wszystkich trzech pacjentów nie wspominają o badaniu klinicznym. Pacjenci płacili za procedurę, która nigdy nie była badana w badaniu klinicznym, nie miała wystarczających danych o bezpieczeństwie i została przeprowadzona w obu oczach tego samego dnia. Eksperymentalne obustronne iniekcje doszklistkowe są nietypowe i niebezpieczne. U pacjentów z nienowonieśniową postacią AMD badano komórki macierzyste, aby zastąpić chory nabłonek barwnikowy siatkówki, fotoreceptory w plamce żółtej lub oba. Wcześniejsze badania wykazały, że zawiesiny autologicznych komórek nabłonka barwnikowego siatkówki były ograniczone pod względem zdolności do odtworzenia pojedynczej warstwy na chorej błonie Brucha u pacjentów z nienowonieśniową postacią AMD.13 Ponadto, chociaż zawiesiny nabłonka barwnikowego siatkówki ludzkiego embrionalnego komórek macierzystych, że zostały wstrzyknięte pod siatkówkę u pacjentów z nienowonieśniową AMD wykazano, że mają dobry profil bezpieczeństwa, mają ograniczone korzyści w odniesieniu do ostrości wzroku u pacjentów z atrofią geograficzną.14 Ponadto istnieją nieliczne dowody na to, że kultury mezenchymalne lub komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej mogą różnicować się do nabłonka barwnikowego siatkówki lub fotoreceptorów.15,16
Ponieważ okuliści wykonali miliony wstrzyknięć do ciała szklistego innych leków na różne choroby siatkówki bez podobnych powikłań, powikłania widoczne u trzech pacjentów opisanych w tej serii prawdopodobnie wynikają z preparatów komórek macierzystych, a nie z procedury wstrzykiwania. Read more „Utrata wzroku po wstrzyknięciu do ciała szklistego autologicznych „komórek macierzystych” dla AMD ad 6″

Terapia genowa u pacjenta z chorobą sierpowatą ad 5

Wskaźnik wydłużenia obliczono jako stosunek długości (A) i szerokości (B) komórki, gdzie (A-B) podzielono przez (A + B), a wynik wyrażono jako liczbę dziesiętną z przedziału od 0 do 1. Panel E pokazuje profil gęstości krwinek czerwonych 12 miesięcy po terapii genowej u pacjenta, uzyskanej z zastosowaniem gradientu ftalanu. Mierzyliśmy 10 próbek (oznaczonych liczbami od do 10 na czarnej krzywej) przy różnych gęstościach ftalanów. Czerwone linie wyznaczają trzy różne gęstości komórek: niski (<1,086 mg na mililitr), średni (1,086 do 1,096 mg na mililitr) i wysoki (> 1,096 mg na mililitr). Pomarańczowe linie oznaczają granice normalnego profilu. Read more „Terapia genowa u pacjenta z chorobą sierpowatą ad 5”