Usuniecie obu nadnerczy prowadzi do powstawania hipoglikemii

Doświadczenia wykazały, że już w 1/2 godziny po, wstrzyknięciu adrenaliny znika glikogen z komórek wątroby. U zwierząt natomiast głodzonych, u których brak glikogenu w wątrobie, nie powstaje po adrenalinie przecukrzenie krwi i cukromocz nie występuje. Usunięcie obu nadnerczy prowadzi do powstawania hipoglikemii. Zagadnienie wpływu adrenaliny na powstawanie cukromoczu pochodzenia wątrobowego może być ujęte jako współzależność wątroby z nadnerczami. Adrenalina bowiem na odcinku wątrobowym wywołuje przechodzenie glikogenu wątrobowego w cukier i w związku z tym powstaje przecukrzenie krwi i cukromocz. Read more „Usuniecie obu nadnerczy prowadzi do powstawania hipoglikemii”

CHOROBY PLUC

CHOROBY PŁUC ZABURZENIA W KRĄZENIU 1. Przekrwienie płuc (Hyperaemia pulmonum) Przyczyny. Przekrwienie płuc może być ostre lub przewlekłe, czynne lub bierne. Ostre przekrwienie czynne płuc (hvperaemia pulmonurn acuta activa) spostrzega się w ostrych chorobach narządu oddychania, zwłaszcza w krupowym zapaleniu płuc, ostre bierne (hyperaemia pulmonum acuta passzwa) w ostrej niewydolności krążenia wskutek osłabienia lewej polowy serca, gdy odpływ krwi do niej z płuc jest bardzo utrudniony. Jeżeli przy tym prawa komora pracuje prawidłowo, to krew gromadzi się nadmiernie w małym krążeniu i może dojść do obrzęku płuc. Read more „CHOROBY PLUC”

Anatomia patologiczna

Prócz objawów choroby podstawowej w przekrwieniu opadowym płuc stwierdza się zwykle wybitną sinicę i duszność. Odgłos opukowy pod łopatkami bywa zwykle skrócony, przytłumiony lub przytłumiono-bębenkowy. W tymże miejscu słyszy się szmer oddechowy nieoznaczony lub oskrzelowy oraz rzężenia drobnobańkowe wskutek towarzyszącego nieżytu oskrzeli. Ogólna ciepłota ciała bywa prawidłowa, chyba, że choroba podstawowa przebiega z gorączką. Przekrwienie opadowe płuc można usunąć, jeżeli się na nie zwróci uwagę zastosuje odpowiednie zabiegi. Read more „Anatomia patologiczna”

Znamienny w tym okresie jest wstret palaczy do smaku dymu tytoniowego

Objawy te szybko ustępują, nawet zanim zagazowany zostanie usunięty z atmosfery skażonej. Przez pewien czas zagazowany czuje się zupełnie dobrze. Znamienny w tym okresie jest wstręt palaczy do smaku dymu tytoniowego. Po pewnym jednak czasie od 3 do 12 godzin – rozwija się obraz obrzęku płuc. Pojawia się duszność zniewalająca zagazowanego do częstego oddychania i do pozycji siedzącej oraz sinica, początkowo niebieska, zależnie od niedotlenienia krwi, wywołanego zmianami w płucach. Read more „Znamienny w tym okresie jest wstret palaczy do smaku dymu tytoniowego”

Zagazowanego powinno sie natychmiast usunac ze skazonej atmosfery i przeniesc na noszach na punkt ratowniczy

Zagazowanego powinno się natychmiast usunąć ze skażonej atmosfery i przenieść na noszach na punkt ratowniczy, przy czym przez cały czas powinien chory zachowywać się bezwzględnie biernie. Nie wolno zwalczać duszności sztucznym oddychaniem, a zagęszczenia krwi wlewaniem roztworu fizjologicznego soli kuchennej. W okresie sinicy niebieskiej wielką ulgę odczuwają zagazowani po obfitym upuście krwi (500 do 800 ml) natomiast, gdy się już rozwinie sinica szara, jest on nawet szkodliwy. Zależnie od znacznego zagęszczenia krwi upust krwi da się wykonać przeważnie dopiero przez nacięcie żyły. Prócz upustu krwi stosuje się wziew a nie tlenu, zwłaszcza w pierwszych dniach po zagazowaniu. Read more „Zagazowanego powinno sie natychmiast usunac ze skazonej atmosfery i przeniesc na noszach na punkt ratowniczy”

Zator srednich galazek tetnicy plucnej

Zator średnich gałązek tętnicy płucnej wywołuje burzliwe objawy u osób z osłabionym już przedtem sercem. U takich osób wystarcza już nieduże zwężenie koryta w małym krążeniu, by nastąpiło rychłe porażenie prawej komory, tym bardziej, że zatorowi towarzyszy często kurcz naczyń wieńcowych serca. Burzliwe objawy spostrzega się także w tych przypadkach, w których, zaczopowaniu uległy od razu liczne rozgałęzienia tętnicy płucnej. We wszystkich innych przypadkach u osób z narządem krążenia i oddychania zdrowym zator może przebiegać bez wyraźniejszych objawów albo wywoływać tylko krwiopłusie i duszność, a to, dlatego, że obieg krwi w małym krążeniu w tych przypadkach szybko się wyrównywa dzięki drogom okólnym. Zator średnich gałązek tętnicy płucnej może wieść także do zawału krwotocznego płuc. Read more „Zator srednich galazek tetnicy plucnej”

Czynnikami sprzyjajacymi sa nieodpowiednie warunki zycia, zwlaszcza siedzacy tryb

Czynnikami sprzyjającymi są nieodpowiednie warunki życia, zwłaszcza siedzący tryb, i przekarmianie, szczególnie obfite żywienie się pokarmami tłustymi, w przeróbce, których w ustroju biorą czynny udział płuca, one bowiem zatrzymują tłuszcze pokarmowe i wytwarzają zaczyn lipodietetyczny je rozszczepiający. Zdzisław Gorecki słusznie podkreśla, że wskutek siedzącego trybu życia dolne części płuc u tych osób są często w stanie niedodmy. Tor oddychania jest u nich przeważnie piersiowy, nie zaś przeponowy. Wzmożona praca oddechowa płuc, wywołana zwiększoną przemianą materii, zwłaszcza tłuszczów, oraz torem oddychania przeważnie piersiowym wiedzie ostatecznie do rozedmy płuc, przy tym zupełnie bez udziału takich czynników, jak przewlekły nieżyt oskrzeli, kaszel i inne. Osobną postać stanowi rozedma płuc, zwana zastępczą (emphysema pulmonum vicarium). Read more „Czynnikami sprzyjajacymi sa nieodpowiednie warunki zycia, zwlaszcza siedzacy tryb”

Angiografia CT dla bezpiecznego odprowadzania pacjentów z możliwymi ostrymi zespołami wieńcowymi

Wskaźniki przyjęć wśród pacjentów zgłaszających się do oddziałów ratunkowych z możliwymi ostrymi zespołami wieńcowymi są wysokie, chociaż u większości z nich objawy ostatecznie nie mają przyczyny sercowej. Angiografia tomografii komputerowej (CCTA) ma bardzo wysoką wartość predykcyjną do wykrywania choroby wieńcowej, ale jej użyteczność w określeniu, czy wypisanie pacjentów z oddziału ratunkowego jest bezpieczne, nie jest dobrze ustalona. Metody
My losowo przydzieliliśmy pacjentów o niskim i średnim ryzyku, prezentujących możliwe ostre zespoły wieńcowe, w stosunku 2: 1, do poddania się CCTA lub otrzymaniu tradycyjnej opieki. Pacjenci zostali zapisani do pięciu ośrodków w Stanach Zjednoczonych. Read more „Angiografia CT dla bezpiecznego odprowadzania pacjentów z możliwymi ostrymi zespołami wieńcowymi”

Wieńcowa angiografia CT versus standardowa ocena w ostrym bólu w klatce piersiowej AD 7

Średnia ekspozycja na promieniowanie z CCTA wyniosła 11,3 . 5,3 mSv i była niższa niż w przypadku CT z pojedynczym fotonem (14,1 . 4,8 mSv, P <0,001). 78 pacjentów poddanych CCTA przy użyciu zaawansowanego 128-plasterkowego, podwójnego źródła skanera CT miało mniejszą ekspozycję na promieniowanie (6,2 . Read more „Wieńcowa angiografia CT versus standardowa ocena w ostrym bólu w klatce piersiowej AD 7”

Angiografia CT dla bezpiecznego odprowadzania pacjentów z możliwymi ostrymi zespołami wieńcowymi AD 4

Aby zapobiec niewłaściwemu wypisaniu pacjentów, którzy mogli mieć zawał mięśnia sercowego pomimo minimalnej lub braku choroby wieńcowej, drugi pomiar poziomów troponiny u pacjentów z grupy CCTA uzyskano od 90 do 180 minut po przybyciu do oddziału ratunkowego. Po przeprowadzeniu testów warunków skrajnych zastosowano stopniowane testy wysiłkowe lub testy stresu farmakologicznego, zgodnie z protokołem w lokalnej instytucji. Kontynuacja
W momencie rejestracji wszyscy pacjenci zostali poproszeni o podanie wielu numerów telefonów. Pacjenci byli kontaktowani co najmniej 30 dni po prezentacji32 i byli pytani o to, czy mieli zawał mięśnia sercowego, byli hospitalizowani dla następnej prezentacji sercowo-naczyniowej, przeszli rewaskularyzację albo testowanie serca albo widzieli kardiologa i jakie leki brali. Read more „Angiografia CT dla bezpiecznego odprowadzania pacjentów z możliwymi ostrymi zespołami wieńcowymi AD 4”