W przypadkach nadnerczowego sprawa uzewnetrznia sie szybkim dojrzewaniem plciowym

W przypadkach nadnerczowego sprawa uzewnętrznia się szybkim dojrzewaniem płciowym, które przechodzi w tzw. maskulinizację typu żeńskiego. Występuje wtedy znaczne owłosienie na piersiach, na brzuchu, biodrach i na twarzy w postaci wąsów i brody (hirsutismus). Głos i wygląd-jak również mięsnie i ich siła są w zasadzie męskie. Charakter takich osób jest raczej agresywny. Read more „W przypadkach nadnerczowego sprawa uzewnetrznia sie szybkim dojrzewaniem plciowym”

Czesc rdzenne nadnerczy

Część rdzenne nadnerczy Jeżeli wstrzyknąć wyciąg wodny z nadnerczy do krwi zwierzęcia zdrowego lub z usuniętymi nadnerczami, to ciśnienie krwi podnosi się i czynność serca – po chwilowym zwolnieniu przyśpiesza się. Również krew, wypływająca z nadnerczy i wstrzyknięta zwierzęciu, wywołuje taki sam efekt. Po wstrzyknięciu zwierzętom wyciągu nadnerczy zawsze na szczycie podniesienia się ciśnienia krwi zwalnia się czynność serca. Wyciąg z części rdzennej działa znacznie silniej niż wyciąg z jego kory. Te – doświadczenia, które pierwszy wykonał Cybulski i Szymonowica niezależnie od nich i równocześnie Oliver i Schdjer, doprowadziły, do wykrycia przez Takamine adrenaliny. Read more „Czesc rdzenne nadnerczy”

U plodów typu meskiego gruczol plciowy zawsze sklada sie tylko z elementów jadra

U płodów typu męskiego gruczoł płciowy zawsze składa się tylko z. elementów jądra, u płodów zaś typu żeńskiego gruczoł płciowy jest biseksualny, to znaczy, że część zewnętrzna gruczołu składa się z elementów jajnikowych, wewnętrzna zaś z elementów jądrowych, stykających się z zawiązkiem kory nadnerczy. Wskutek dezorganizacji zalążków gruczołu . płciowego i kory nadnercza może powstać nowotwór kory nadnercza, rozwijający się elementów jądrowej części płodowego jajnika. W ten sposób Krabbe – stara się wytłumaczyć patogenezę obojnactwa wirylizmu w nowotworach kory nadnerczy. Read more „U plodów typu meskiego gruczol plciowy zawsze sklada sie tylko z elementów jadra”

Nazwano te przypadki zapaleniem pluc surowiczym

Nazwano te przypadki zapaleniem płuc surowiczym (pneumonia serosa). Takie przypadki spostrzegał bardzo często we Lwowie Witołd Nowicki w okresie epidemii grypy w r. 1918. Wywód chorobowy obrzęku płuc dotychczas nie jest dostatecznie wyjaśniony, pomimo licznych prac doświadczalnych w tym kierunku. U zwierząt wywoływano obrzęk płuc przez podwiązanie wstępującej części tętnicy głównej oraz przez ucisk lewej komory lub lewego przedsionka serca. Read more „Nazwano te przypadki zapaleniem pluc surowiczym”

Za kazdym kaszlnieciem pojawia sie obfita pienista plwocina blada

Za każdym kaszlnięciem pojawia się obfita pienista plwocina blada, czerwonawa, żółtawa lub przypominająca barwę odwaru ze, śliwek zawierająca drobnowidowo nieliczne krwinki czerwone i bardzo nieliczne białe. Tętno bywa przeważnie przyspieszone, małe, nawet nitkowate, miękkie, czasami, na odwrót, zwłaszcza w przypadkach obrzęku płuc u chorych na marskość nerek, dobrze wypełnione i napięte. Tony serca są bardzo częste nader głuche, ledwo słyszalne, często niemiarowe. Rytm serca bywa niekiedy cwałowy. Czasami w sercu słyszy się szmer skurczowy pochodzenia czynnościowego. Read more „Za kazdym kaszlnieciem pojawia sie obfita pienista plwocina blada”

Od niezytu oskrzeli sluzotokowego

Od nieżytu oskrzeli śluzotokowego (bronchitis pituitosa) różni się ostry obrzęk płuc pienistą plwociną zawierającą dużo białka, ostrym początkiem i przebiegiem i ostrą niewydolnością krążenia. Obrzęk płuc przewlekły, zwłaszcza częsty u chorych na nerki z nadciśnieniem tętniczym, jako objaw pojawiający się przeważnie w noc), różni się od przewlekłego nieżyt u oskrzeli napadowym charakterem i właściwościami plwociny. Od napadów dychawicy oskrzelowej można go odróżnić na tej podstawie, że duszność w obrzęku płuc nie jest wydechowa a plwocina jest pienista i nie zawiera białych krwinek kwasochłonnych, wężownic Curschmanna ani kryształów Charcot-Leydena. Rokowanie w obrzęku płuc jest zawsze bardzo poważne los chorego nie da się przewidzieć. Zapobieganie. Read more „Od niezytu oskrzeli sluzotokowego”

Zator w plucach

O wiele rzadziej powstają zatory na tle zakrzepów żylnych wiązowych (tbrombosis marantica), gdyż powolny ich rozwój nie sprzyja odrywaniu się cząstek skrzepu. Przyczyną zatorów tętnicy płucnej i jej rozgałęzień mogą być sprawy, w których w prawej połowie serca powstają skrzepliny wskutek znacznego osłabienia mięśnia sercowego. Zatory tego pochodzenia nie są częste. Widujemy je najczęściej u chorych ze zwężeniem lewego ujścia żylnego oraz w przewlekłym zapaleniu i zwyrodnieniu mięśnia sercowego. Na tym tle spostrzega się nieraz zawały krwotoczne płuc w okresie przedzgonnym. Read more „Zator w plucach”

Zagazowanego powinno sie natychmiast usunac ze skazonej atmosfery i przeniesc na noszach na punkt ratowniczy

Zagazowanego powinno się natychmiast usunąć ze skażonej atmosfery i przenieść na noszach na punkt ratowniczy, przy czym przez cały czas powinien chory zachowywać się bezwzględnie biernie. Nie wolno zwalczać duszności sztucznym oddychaniem, a zagęszczenia krwi wlewaniem roztworu fizjologicznego soli kuchennej. W okresie sinicy niebieskiej wielką ulgę odczuwają zagazowani po obfitym upuście krwi (500 do 800 ml) natomiast, gdy się już rozwinie sinica szara, jest on nawet szkodliwy. Zależnie od znacznego zagęszczenia krwi upust krwi da się wykonać przeważnie dopiero przez nacięcie żyły. Prócz upustu krwi stosuje się wziew a nie tlenu, zwłaszcza w pierwszych dniach po zagazowaniu. Read more „Zagazowanego powinno sie natychmiast usunac ze skazonej atmosfery i przeniesc na noszach na punkt ratowniczy”

Rozpoznanie zatoru glównego pluca tetnicy plucnej

Rozpoznanie zatoru głównego płuca tętnicy płucnej lub jednej z jego gałęzi opiera się na stwierdzeniu: 1) nagłej ogromnej duszności, połączonej 2) z wybitną bladością lub sinicą 3) z zapadem u chorego. 4) z zakrzepem jawnym lub utajonym jednej z żył, ze znacznym osłabieniem mięśnia sercowego lub z zapaleniem wsierdzia prawej połowy serca. O zatorze należy pamiętać, jeżeli ten zespół pojawi się nagle po operacji szczególnie brzusznej, łącznie z połogiem, w toku zapalenia płuc lub innej choroby zakaźnej. Bladość powłok zewnętrznych spostrzega się w przypadkach nagłego zgonu, sinicę w przypadkach mniej piorunujących. Omówiony zespół nie jest właściwy tylko zatorowi głównego pnia tętnicy płucnej lub jednej z dużych jego gałęzi. Read more „Rozpoznanie zatoru glównego pluca tetnicy plucnej”

Zapobieganie

Zapobieganie. Do powstania zatoru tętnicy płucnej staramy się nie dopuścić przez zapobieganie, ile możności, wytwarzaniu się zakrzepów żylnych oraz skrzeplin w prawej połowie serca, a następnie przez dokładne leczenie powstałych już zakrzepów (t. I). Leczenie. Gdy zator tętnicy płucnej już powstał, wskazane jest, jeżeli chory nie ginie od razu, operacyjne usunięcie czopu metodą Trendenlenburga, która uratowała w kilku przypadkach chorym życie. Read more „Zapobieganie”