Czesc rdzenne nadnerczy

Część rdzenne nadnerczy Jeżeli wstrzyknąć wyciąg wodny z nadnerczy do krwi zwierzęcia zdrowego lub z usuniętymi nadnerczami, to ciśnienie krwi podnosi się i czynność serca – po chwilowym zwolnieniu przyśpiesza się. Również krew, wypływająca z nadnerczy i wstrzyknięta zwierzęciu, wywołuje taki sam efekt. Po wstrzyknięciu zwierzętom wyciągu nadnerczy zawsze na szczycie podniesienia się ciśnienia krwi zwalnia się czynność serca. Wyciąg z części rdzennej działa znacznie silniej niż wyciąg z jego kory. Te – doświadczenia, które pierwszy wykonał Cybulski i Szymonowica niezależnie od nich i równocześnie Oliver i Schdjer, doprowadziły, do wykrycia przez Takamine adrenaliny. Read more „Czesc rdzenne nadnerczy”

Od niezytu oskrzeli sluzotokowego

Od nieżytu oskrzeli śluzotokowego (bronchitis pituitosa) różni się ostry obrzęk płuc pienistą plwociną zawierającą dużo białka, ostrym początkiem i przebiegiem i ostrą niewydolnością krążenia. Obrzęk płuc przewlekły, zwłaszcza częsty u chorych na nerki z nadciśnieniem tętniczym, jako objaw pojawiający się przeważnie w noc), różni się od przewlekłego nieżyt u oskrzeli napadowym charakterem i właściwościami plwociny. Od napadów dychawicy oskrzelowej można go odróżnić na tej podstawie, że duszność w obrzęku płuc nie jest wydechowa a plwocina jest pienista i nie zawiera białych krwinek kwasochłonnych, wężownic Curschmanna ani kryształów Charcot-Leydena. Rokowanie w obrzęku płuc jest zawsze bardzo poważne los chorego nie da się przewidzieć. Zapobieganie. Read more „Od niezytu oskrzeli sluzotokowego”

Wywód chorobowy i przyczyny

Wywód chorobowy i przyczyny. Prawidłowe płuco ma pewien zasób tkanki sprężystej, dzięki której po czynnym rozciągnięciu w okresie wdechu wraca do poprzedniej objętości podczas wydechu. Słusznie porównuje się pod tym względem zdrowe płuco do nowej sprężystej taśmy gumowej. Jak taka taśma pod wpływem ciągłego rozciągania staje się wreszcie mniej sprężysta i wydłuża się, tak, i płuco od nadmiernych i częstych rozciągań i rozdymań zaczyna po szeregu lat tracić sprężystość i powiększa się na stałe. Tak działają na płuca już zwykle warunki oddychania w wieku podeszłym, gdy tkanka płucna, jak i inne tkanki ustroju, ulega stopniowo zanikowi, który dotyczy także jej włókien-sprężystych. Read more „Wywód chorobowy i przyczyny”

Pluco dotkniete rozedma po otwarciu klatki piersiowej nie zapada sie w tym stopniu, jak zdrowe

Anatomia patologiczna. Płuco dotknięte rozedmą po otwarciu klatki piersiowej nie zapada się w tym stopniu, jak zdrowe. Płuca są duże blade, przednie ich brzegi są zaokrąglone i zbliżone do siebie. Powierzchnia płuc jest przeważnie przejrzysta. Czasami już gołym okiem widać pęcherzyki rozedmowe. Read more „Pluco dotkniete rozedma po otwarciu klatki piersiowej nie zapada sie w tym stopniu, jak zdrowe”

Wieńcowa angiografia CT versus standardowa ocena w ostrym bólu w klatce piersiowej AD 2

Jednak obrazowanie anatomii wieńcowej za pomocą CCTA może wiązać się z większą liczbą procedur i wyższymi kosztami niż testowanie funkcjonalne.12 W związku z tym istnieje równowaga pod względem skuteczności włączenia CCTA do strategii oceny w dziale pomocy doraźnej. Celem tego badania było porównanie skuteczności strategii oceny opartej na CCTA z oceną standardowej oceny w oddziale ratunkowym dla pacjentów z objawami sugerującymi ostry zespół wieńcowy oraz ocena dalszych testów, kosztów i ekspozycji na promieniowanie związanej z CCTA.
Metody
Projekt badania i nadzór
ROMICAT-II został zaprojektowany jako randomizowane, kontrolowane, wieloośrodkowe badanie, w którym strategia oceny i postępowania obejmująca CCTA jako pierwszy test diagnostyczny wykonany tak wcześnie, jak to możliwe została porównana ze standardową oceną w oddziale ratunkowym dla pacjentów z ostrym bólem w klatce piersiowej sugerującym ostry zespół wieńcowy. Po dokonaniu losowych przypisań do początkowej CCTA lub standardowej oceny bez CCTA, opieka nad pacjentami w obu grupach nie była nakazana przez protokół badania, ale zamiast tego była w gestii lokalnych lekarzy. Read more „Wieńcowa angiografia CT versus standardowa ocena w ostrym bólu w klatce piersiowej AD 2”

Rozpoznanie rozedmy pluc

Rozpoznanie rozedmy płuc opiera się na stwierdzeniu beczkowatego kształtu klatki piersiowej, malej jej rozszerzalności, bębenkowego lub pudłowego odgłosu opukowego z obniżeniem i małą ruchomością dolnych granic płuc oraz szmeru oddechowego pęcherzykowego osłabionego w okresie wdechu a przedłużonego w okresie wydechu. Zmiany szmeru oddechowego mają szczególne znaczenie w rozpoznawaniu rozedmy płuc starczej, gdyż dolne granice płuc w tej postaci nie są obniżone. Za postacią Laenneca przemawiają brak w wywiadach nieżytów oskrzeli, uporczywego długotrwałego kaszlu, dychawicy oskrzelowej i innych chorób narządu oddechowego, brak systematycznych dużych wysiłków fizycznych, wyraźne zaburzenia przemiany materii (otyłość, skaza dnawa i inne) nadmierne odżywianie się, zwłaszcza pokarmami tłustymi przy siedzącym trybie życia, nieliczne ciche trzeszczenia przy pierwszych wdechach w okolicach podłopatkowych, zaburzenia przemiany materii w bliższej rodzinie. Rozpoznanie różnicowe. Istotną rozedmę płuc różnicuje się ze zwiotczeniem tkanki płucnej, czynnym rozdęciem, płuc i rozedmą zastępczą. Read more „Rozpoznanie rozedmy pluc”

Angiografia CT dla bezpiecznego odprowadzania pacjentów z możliwymi ostrymi zespołami wieńcowymi AD 2

Jednak badania te nie były wystarczająco duże, aby wyjaśnić, czy strategia oparta na CCTA, w porównaniu z tradycyjnymi metodami, pozwala na bezpieczne uwolnienie pacjentów po negatywnym teście. Przeprowadziliśmy próbę określenia bezpieczeństwa i wydajności strategii opartej na CCTA. Metody
Projekt badania
Badanie było randomizowanym, kontrolowanym, wieloośrodkowym badaniem porównującym strategię opartą na CCTA z tradycyjnymi metodami wykluczania dla pacjentów z niskim lub średnim ryzykiem, zgłaszających się do oddziału ratunkowego z bólem w klatce piersiowej i możliwym ostrym zespołem wieńcowym. Nasza pierwotna hipoteza głosiła, że pacjenci bez klinicznie znaczącej choroby wieńcowej na CCTA (tj. Read more „Angiografia CT dla bezpiecznego odprowadzania pacjentów z możliwymi ostrymi zespołami wieńcowymi AD 2”

Angiografia CT dla bezpiecznego odprowadzania pacjentów z możliwymi ostrymi zespołami wieńcowymi AD 7

Wystąpiło jedno poważne zdarzenie niepożądane (bradyarytmia) w każdej grupie; w obu przypadkach zdarzenie zostało uznane przez badaczy za prawdopodobnie związane z lekami kontrolującymi częstość akcji serca. Wydajność i wykorzystanie zasobów
Tabela 4. Tabela 4. Wyniki podczas wizyty w indeksie. Read more „Angiografia CT dla bezpiecznego odprowadzania pacjentów z możliwymi ostrymi zespołami wieńcowymi AD 7”

Blokada chemotaksji limfocytów w Visceral Graft-versus-Host Disease AD 5

Gwiazdki oznaczają P <0,01. Marawirok hamował zależną od CCL5 lub CCL3 internalizację CCR5 w stężeniach tak niskich jak 10 nM (Figura 1A i 1B), efekt, który obserwowano na efektorowych komórkach T CD8 + i CD4 +, ale nie na naiwnych (CCR5-ujemnych) CD8 + i CD4 + T komórki. W przeciwieństwie do tego, marawirok nie blokował internalizacji strukturalnie powiązanych receptorów CCL5 lub CCL2, CCR1 i CCR2 (Figura 1C).
Badaliśmy wpływ marawiroku na chemotaksję komórek T przez pomiar migracji limfocytów od zdrowych dawców i homozygotycznych dawców CCR5-.32 (Figura 1D). Read more „Blokada chemotaksji limfocytów w Visceral Graft-versus-Host Disease AD 5”

Utrata wzroku po wstrzyknięciu do ciała szklistego autologicznych „komórek macierzystych” dla AMD ad

Organizacje finansujące nie miały żadnej roli w projektowaniu lub prowadzeniu obecnego badania. Procedura dotycząca komórek macierzystych
Zgodnie z uzyskaną dokumentacją, procedura została przeprowadzona u pacjentów w następujący sposób. Bogaty w tłuszcz obszar okołopłucny wstrzyknięto podskórnie roztworem znieczulającym, aby przygotować się do liposukcji tumescencyjnej. Piętnaście do 20 minut później wstrzyknięto dodatkowe znieczulenie miejscowe, a następnie aspirację liposukcyjną 60 ml, a próbkę tkanki tłuszczowej poddano obróbce w celu wyizolowania przypuszczalnych komórek macierzystych.
Równolegle wykonano standardową puszczenie krwi w celu zebrania 35 ml pełnej krwi, którą odwirowano w celu oddzielenia frakcji osocza bogatopłytkowego. Read more „Utrata wzroku po wstrzyknięciu do ciała szklistego autologicznych „komórek macierzystych” dla AMD ad”