Utrata wzroku po wstrzyknięciu do ciała szklistego autologicznych „komórek macierzystych” dla AMD ad 5

Pacjent 3 otrzymał zastrzyki w tej samej klinice dla komórek macierzystych za 5000 USD. Pacjent 3 przedstawiono tydzień po zabiegu do Dean McGee Eye Institute, Oklahoma City. Po przedstawieniu ostrość wzroku pacjenta stanowiła percepcja światła w prawym oku i 20/200 w lewym oku, a jej ciśnienie śródgałkowe wynosiło 12 mm Hg w prawym oku i 16 mm Hg w lewym oku. W prawym oku miała wrodzoną wadę źrenicy. Badanie przedniego odcinka każdego oka miało kliniczne znaczenie dla pseudofakii w obu oczach. Pacjent miał całkowite odseparowanie siatkówki z witreoretinopatią proliferacyjną w prawym oku i zanik geograficzny z nadokienną blizną kriopeksja w lewym oku (ryc. 2E). Obrazowanie OCT lewego oka wykazało atrofię geograficzną (ryc. 2F). Obraz OCT prawego oka nie został wykonany.
Prawe oko pacjenta było zarządzane za pomocą twardówki, witrektomii pars plana, skórki błony, obwodowej zlokalizowanej retinektomii i tamponady oleju silikonowego. Cztery tygodnie po wstrzyknięciu w lewym oku pacjenta rozwinęło się całkowite odseparowanie siatkówki z witreoretinopatią proliferacyjną. Należy zauważyć, że podczas śródoperacyjnej wymiany płynu i powietrza w obu oczach wystąpiło zwichnięcie soczewki wewnątrzgałkowej pacjenta i torebki soczewki, co było zgodne ze słabością zrębu. Rok po zabiegu przywiązano siatkówki pacjenta, a jej ostrość widzenia była percepcją ruchu ręki w prawym oku i postrzegania światła po lewej stronie.
Dyskusja
Tabela 1. Tabela 1. Przebieg kliniczny trzech pacjentów, u których uzyskano obustronny wstrzyknięcie do cewnika śródkostnego komórek macierzystych tkanek autologicznych pochodzących z tkanki tłuszczowej. Poniżej opisano serię kolejnych poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z iniekcjami do komórek ciała szklistego z komórek macierzystych wykonanymi w Stanach Zjednoczonych. Oślepione efekty wizualne wystąpiły u trzech pacjentów po obustronnym wstrzyknięciu do ciała szklistego autologicznych komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej w tej samej klinice macierzystej (Tabela 1). Te roczne wyniki są znacznie gorsze niż typowe roczne straty wzrokowe, które zostały zgłoszone przy stosowaniu suplementacji witaminą w leczeniu nienowonieśniowego AMD, które było związane z umiarkowaną utratą wzroku u 3,3% pacjentów, 11 oraz roczne wyniki, które zostały zgłoszone przy stosowaniu terapii przeciw VEGF w neowaskularnej postaci AMD, co wiązało się z umiarkowaną utratą wzroku u mniej niż 5% pacjentów.12.
Mimo że w instytucjach badawczych posiadających odpowiedni nadzór regulacyjny badane są liczne terapie z udziałem komórek macierzystych w zakresie zaburzeń medycznych, wiele klinik macierzystych leczy pacjentów z niewielkim nadzorem i bez dowodu skuteczności.10 Rozróżniono między badaniami klinicznymi terapie komórkowe, które opierają się na solidnych badaniach przedklinicznych z silnym projektem naukowym i programami, które nie mają uzasadnienia badań przedklinicznych. Programy te są często finansowane przez pacjentów w ośrodkach niekomercyjnych, 8 i mogą nie otrzymać nadzoru FDA, jeśli te procedury są wykonywane bez złożenia nowego wniosku o dopuszczenie leku do FDA, co wymaga obszernych danych dotyczących bezpieczeństwa. Co najmniej jeden z pacjentów uznał, że zabieg przeprowadzono w ramach badania klinicznego (NCT02024269)
[patrz też: davercin płyn, bialmed, superoptic cena ]

Powiązane tematy z artykułem: bialmed davercin płyn superoptic cena