Wysokodawkowa dożylna terapia metyloprednizolonem w leczeniu bólu u dzieci i młodzieży z chorobą sierpowatą czesc 4

Ponadto zaobserwowaliśmy, że krótkie epizody (pobyt w szpitalu <24 godziny) miały skłonność do grupowania się w grupie metyloprednizolonowej. W sumie pięcioro pacjentów, z których czworo otrzymywało metyloprednizolon, miało pojedyncze epizody, w których czas znieczulenia stacjonarnego wynosił mniej niż pięć godzin. Nie było jasne, czy tak szybka poprawa objawów bólowych mogła wynikać z działania glukokortykoidu; zatem te pięć krótkich epizodów zostało również wyłączonych z oddzielnej analizy. Usunięcie tych nietypowych przypadków pozostawiło 38 epizodów (Tabela i Rysunek 2). W przypadku tych pacjentów skorygowany względem wieku czas trwania znieczulenia stacjonarnego pozostawał znacząco różny (średnia, 53,6 godziny w grupie placebo w porównaniu z 35,8 godziny w grupie metyloprednizolonowej, P = 0,012). Nie zauważono istotnej różnicy między grupami pod względem występowania zespołu klatki piersiowej. Podczas 10 z 56 epizodów (7 w grupie placebo i 3 w grupie metyloprednizolonowej, P = 0,10), wymagany był ciągły wlew morfiny w celu opanowania bólu. Po wykluczeniu pacjentów, którzy otrzymywali ciągłe wlewy morfinowe, pacjenci otrzymujący metyloprednizolon wymagali średnio mniejszej dawki iniekcji morfiny (6,5 dawek na epizod) niż ci, którzy otrzymywali placebo (8,7 dawki na epizod) i otrzymywali mniej morfiny (0,82 vs. 0,97 mg na kilogram). Różnice te nie były statystycznie istotne.
Ośmiu pacjentów w grupie placebo i siedmiu w grupie metylprednizolonowej miało gorączkę przy przyjęciu. Gorączka podczas hospitalizacji była częstsza u pacjentów otrzymujących placebo; 17 pacjentów w grupie placebo wykazywało gorączkę (średni czas trwania, 3,9 dni) w porównaniu z 11 pacjentami otrzymującymi metyloprednizolon (średni czas trwania, 2,45 dnia). Różnica ta nie była statystycznie istotna. Nie uzyskano szeregu leukocytów.
Po 5 z 56 epizodów badania, pacjenci byli ponownie przyjmowani z powodu nawracającego bólu w ciągu dwóch tygodni po ich wypisaniu. Jeden pacjent ponownie przyjęty w osiem dni po wypisaniu otrzymał placebo. Czterech pacjentów, którzy otrzymali metyloprednizolon, przyjęto ponownie po jednym, jednym, dwóch i sześciu dniach po wypisaniu ze szpitala i hospitalizowano odpowiednio trzy, sześć, osiem i cztery dni po ponownym przyjęciu.
Podczas badania nie obserwowano powikłań związanych ze stosowaniem kortykosteroidów (takich jak nadciśnienie, krwawienie z przewodu pokarmowego lub nietypowe zmiany w zachowaniu). Żaden z badanych pacjentów nie zmarł.
Dyskusja
Bolesne epizody u pacjentów z niedokrwistością sierpowatą są trudne do opanowania. Niektórzy pacjenci z niedokrwistością sierpowatą mają niewiele bolesnych zdarzeń, ale inni mają powtarzające się, ciężkie epizody bólu1-3. Postępowanie obejmuje leczenie objawowe, takie jak odpowiednie nawodnienie i podanie środków przeciwbólowych 4-6.
W celu złagodzenia nasilenia bolesnych epizodów zastosowano kilka terapii wspomagających. W podwójnie ślepej próbie cytrynian cetiedilu podawany podczas ostrych epizodów skrócił czas trwania bólu i zmniejszył liczbę bolesnych miejsc w porównaniu z placebo10. Inne strategie mające na celu zapobieganie powikłaniom okluzyjnym, takim jak ból, obejmują stosowanie hydroksymocznika, 11,12 preparatów maślanu, 13 miesięcznych transfuzji upakowanych krwinek czerwonych i przeszczepienie szpiku kostnego14
[podobne: centermed bochnia, gaz o ostrej woni, magmil bio special ]

Powiązane tematy z artykułem: centermed bochnia gaz o ostrej woni magmil bio special