Wywód chorobowy i przyczyny

Wywód chorobowy i przyczyny. Prawidłowe płuco ma pewien zasób tkanki sprężystej, dzięki której po czynnym rozciągnięciu w okresie wdechu wraca do poprzedniej objętości podczas wydechu. Słusznie porównuje się pod tym względem zdrowe płuco do nowej sprężystej taśmy gumowej. Jak taka taśma pod wpływem ciągłego rozciągania staje się wreszcie mniej sprężysta i wydłuża się, tak, i płuco od nadmiernych i częstych rozciągań i rozdymań zaczyna po szeregu lat tracić sprężystość i powiększa się na stałe. Tak działają na płuca już zwykle warunki oddychania w wieku podeszłym, gdy tkanka płucna, jak i inne tkanki ustroju, ulega stopniowo zanikowi, który dotyczy także jej włókien-sprężystych. Powstaje wtenczas rozedma starcza (emphysema pulmonurn senile s. involutivum). Niektóre osoby przychodzą na świat prawdopodobnie już z mniejszym zasobem tkanki sprężystej w płucach. Za tym przemawia wczesne powstanie u nich rozedmy płuc w wieku m odzieńczym, pomimo że nie ulegały one większym wpływom narażającym tkankę sprężystą w płucach. Jest to rozedma płuc przedwczesna (emphysema pulmonurn involutivum praecox). Są to osoby usposobione konstytucyjnie do rozedmy płuc. U osób z prawidłowym rozwojem tkanki sprężystej w płucach do powstania rozedmy płuc niezbędne są szczególne warunki. Są to przeważnie trwające latami nadmierne rozdymania płuc. Pod tym względem rozedma płuc jest chorobą pewnych zawodów. Spotykamy ją często u zatrudnionych dźwiganiem dużych ciężarów, u wydmuchiwaczy szkła itp. Bardzo często do rozedmy płuc wiodą przewlekłe nieżyty oskrzeli, zwłaszcza drobnych i średnich, utrudniające oddychanie zarówno podczas wdechu, jak i wydechu. W okresie wdechu muszą ci chorzy wykonywać bardzo silne głębokie wdechy, by przez oskrzela z błoną śluzową obrzmiałą i pokrytą wydzieliną chorobową dostarczyć płucom dość powietrza. Wiedzie 1:0, do nadmiernego rozdy mania pęcherzyków płucnych. [przypisy: delicol dawkowanie estetyczna, delicol dawkowanie, davercin płyn ]

Powiązane tematy z artykułem: davercin płyn delicol dawkowanie twp ciechanów