Zator srednich galazek tetnicy plucnej

Zator średnich gałązek tętnicy płucnej wywołuje burzliwe objawy u osób z osłabionym już przedtem sercem. U takich osób wystarcza już nieduże zwężenie koryta w małym krążeniu, by nastąpiło rychłe porażenie prawej komory, tym bardziej, że zatorowi towarzyszy często kurcz naczyń wieńcowych serca. Burzliwe objawy spostrzega się także w tych przypadkach, w których, zaczopowaniu uległy od razu liczne rozgałęzienia tętnicy płucnej. We wszystkich innych przypadkach u osób z narządem krążenia i oddychania zdrowym zator może przebiegać bez wyraźniejszych objawów albo wywoływać tylko krwiopłusie i duszność, a to, dlatego, że obieg krwi w małym krążeniu w tych przypadkach szybko się wyrównywa dzięki drogom okólnym. Zator średnich gałązek tętnicy płucnej może wieść także do zawału krwotocznego płuc. Według spostrzeżeń Lenggenhagera istnieje różnica w obrazie klinicznym zatoru płuc także zależnie od jego rodzaju. Nawet niedu e zatory toksyczne wywołują gwałtowną duszność, skojarzoną z nadzwyczaj ciężkim uczuciem śmiertelnej trwogi i mogą spowodować błyskawiczną śmierć. Przypisuje się ją zazwyczaj płucnemu odruchowi nerwowo-mechanicznemu. Natomiast, zdaniem Lenggenhagera, takie zejście zależy od zatrucia ustroju wytworami rozpadu skrzepliny, gdyż podobny obraz spostrzega się także w przypadkach, w których na sekcji stwierdza się skrzepliny tylko w prawej połowie serca, zatem w przypadkach, w których czop toksyczny nie zdążył dotrzeć do płuc. W przeciwieństwie do zatorów toksycznych nietoksyczne zatory, wywołują duszność bez uczucia śmiertelnej trwogi. Zawal krwotoczny płuc (Jnfarctus haemorrhagicus pulmonum) [przypisy: fitolizyna nefrocaps, bezbarwny gaz o ostrej woni, obrzęki opadowe ]

Powiązane tematy z artykułem: bezbarwny gaz o ostrej woni fitolizyna nefrocaps obrzęki opadowe